Les dades personals recollides serß part d'una base de dades propietat deARAMULTIM╚DIACLAUSULA_TEXTO2_TXTARAMULTIM╚DIAgaranteix el compliment de la Llei OrgÓnica 15/1999 de Protecciˇ de Dades de CarÓcter Personal. L'usuari podrÓ exercitar els seus drets de rectificaciˇ, cancelĚlaciˇ i oposiciˇ dirigint-se ainfo@aramultimedia.com

ARAMULTIM╚DIAes reserva el dret a publicar aquestes opinions en la seva ediciˇ digital aixÝ com en la empresa.