El tiempo - Tutiempo.net
Alcoi
El temps

20 esportistes no professionals d'Alcoi reben ajudes per part de l'Ajuntament

Poliesportiu Francisco Laporta / AM

Un dels requisits és ser natural d'Alcoi, bé per haver nascut a Alcoi o per ser resident durant un període no inferior a cinc anys.

L'Ajuntament d'Alcoi ha subvencionat 20 esportistes no professionals amb una quantia total de 14.000 euros. Miguel Juan Reig, regidor d'Esports, assegura que "ha sigut un any complicat per la Covid i moltes modalitats i esportistes no han pogut participar en els campionats, però tot i això, hem volgut reconéixer l’esforç de tots ells".

Les ajudes estan dirigides a consolidar la progressió del rendiment dels esportistes, i es destinen a sufragar, en tot o en part, les despeses ocasionades per la participació, en la seua modalitat esportiva, en les competicions durant la temporada 2019/2020, que comprenen el període entre l'1 de setembre de 2019 i el 31 d'agost de 2020, o bé la temporada que comprenga l'any 2020 complet. L'import mínim de les ajudes és de 300 euros, i el màxim de 2.000 euros.

Aquests són els esportistes que han rebut les ajudes:


Miguel Juan Reig apunta que les ajudes "són per a persones que porten el nom de la nostra ciutat per tot el territori. No són professionals i han de costejar-se moltes despeses per a poder dur a terme amb èxit el seu esport i en la majoria dels casos compaginar-los amb els seus estudis, per això estem segurs que aquesta concessió els serà molt profitosa per a continuar complint els seus objectius i aconseguir noves metes".


Requisits per obtenir aquestes ajudes:
1. Ser esportista no professional que haja destacat pels seus resultats esportius en competicions oficials d'alt nivell, d'àmbit internacional, nacional o autonòmic. Només es valoraran els expedients d'esportistes nascuts l'any 1986 i anteriors, en el cas que aquests acrediten haver aconseguit resultats esportius a nivell nacional i en categoria absoluta, mai en categoria de veterans.


2. No rebre de cap manera quantia econòmica que es constituïsca com a retribució contractual per la seua activitat esportiva, bé siga del club al qual pertany o d'entitats patrocinadores.


3. No rebre cap ajuda econòmica o subvenció de l'Ajuntament per mitjà de conveni, excepte en aquells casos en què la quantia convinguda siga inferior a 1.000,00 euros.


4. Ser natural d'Alcoi, bé per haver nascut a Alcoi o per ser resident durant un període no inferior a cinc anys.


5. Estar empadronat actualment a Alcoi amb una antiguitat no inferior a 5 anys.


6. Disposar de Llicència federativa en vigor durant la temporada 2019/20 o 2020, tramitada per la federació esportiva de la Comunitat Valenciana o per la federació espanyola corresponent a la seua modalitat esportiva.


7. Haver justificat correctament les subvencions rebudes anteriorment, en el seu cas.


8. No trobar-se en cap de les situacions recollides en els apartats 2 i 3 de l'article 3 de l'Ordenança General Reguladora de la concessió de Subvencions de l'Ajuntament d'Alcoi (BOP Alacant número 30/01/2015).


9. Estar al corrent de totes les obligacions tributàries o fiscals amb l'Ajuntament d'Alcoi, la Hisenda Pública i la Seguretat Social.


10. Reunir algun dels criteris tècnics assenyalats en la Base Desena, que són objecte de baremació per a la concessió d'aquestes Ajudes.


11. No podran sol·licitar ajudes individualment aquells/aquelles esportistes que competisquen formant equip.