El tiempo - Tutiempo.net
Alcoi
El temps

A Castalla, els xiquets i els adolescents també decideixen

Consell Local d’Infància i Adolescència

Els menors d’edat interessats a formar part d’aquest òrgan municipal hauran de presentar la seua candidatura en la secretaria del col·legi o institut on estiguen matriculats.

Castalla continua impulsant el Consell Local d’Infància i Adolescència. Es tracta de l’òrgan de participació i assessorament de la localitat. L’objectiu és promoure i facilitar la implicació de la ciutadania infantil i adolescent en els processos de decisió i deliberació en els assumptes que afecten directament o indirecta als seus drets i interessos legítims.

Els menors d’edat interessats a formar part d’aquest òrgan municipal hauran de presentar la seua candidatura en la secretaria del col·legi o institut on estiguen matriculats. Se sotmetran a un procés de selecció gestionat pel mateix centre formatiu i contar, en el cas de ser escollides, amb l’autorització expressa de la seua mare, pare, persona tutora o representant local. La constitució del Consell Local d’Infància i Adolescència es farà efectiva transcorreguts tres mesos després de la publicació del seu reglament en el BOPA. En l’actualitat, l’esborrany d’aquest document es troba en fase d’estudi per part del personal tècnic competent.

El consell s’organitza en ple i comissions internes de treball. En ells tindran cabuda càrrecs electes tant de l’equip de govern com nombrosos representants dels diferents grups municipals amb representació plenària; personal administratiu d’una àrea afí a l’àmbit de la infància, adolescència o participació ciutadana; així com representants de les associacions de mares i pares de l’alumnat de la ciutat; junt amb els xiquets, xiquetes i adolescents que cursen els nivells formatius de 5º de EP, i de 2º i 4º d’ESO.

La regidora de Serveis Socials, Maite Gimeno, ha explicat que la creació d’aquest consell “respon al compromís de l’actual equip de govern en promoure la participació de la infància i adolescència en els òrgans de decisió i deliberació. Al temps, promovem entre la població més jove els valors democràtics d’igualtat, fraternitat, llibertat, consens i respecte per la diversitat”.

Per la seua banda, l’edil ha remarcat la idoneïtat d’articular mecanismes institucionals de canalització de les demandes i interessos dels més joves. Segons l’edil, “això possibilita dissenyar programes, plans i projectes que facen de Castalla una ciutat amiga de la infància i l’adolescència”.