El tiempo - Tutiempo.net
Alcoi
El temps

Alcoi amplia el marge per a beneficiar amb bonificacions en l'IBI a les famílies nombroses

Ajuntament d'Alcoi / Imatge arxiu
  • Vanessa Moltó: "Les bonificacions que plantegem venen a beneficiar a col·lectius especialment vulnerables i estan dissenyades també per a promoure l'activitat econòmica, incentivar l'ús i promoció d'energies alternatives, així com per a fomentar la creació i el foment de l'ocupació".

L'Ajuntament ha introduÏt una rebaixa del 90% en l'impost a la qual podran optar famílies propietàries d'immobles amb valors de fins a 45.000 euros. El període voluntari de pagament de l'IBI va començar el dilluns dia 2 i es prolongarà fins al pròxim 5 de novembre

El passat dilluns 2 d'agost, va arrancar el període voluntari de pagament de l'Impost de Béns immobles (IBI), que es prolongarà fins al pròxim 5 de novembre. En les seues ordenances fiscals, l'Ajuntament d'Alcoi preveu una sèrie de bonificacions a les quals pot acollir-se la ciutadania en diferents àmbits.

Segons explica la regidora d'Hisenda, Vanessa Moltó: "Les bonificacions que plantegem venen a beneficiar a col·lectius especialment vulnerables i estan dissenyades també per a promoure l'activitat econòmica, incentivar l'ús i promoció d'energies alternatives, així com per a fomentar la creació i el foment de l'ocupació".

Entre aquestes bonificacions, s'aplica una rebaixa del 50% de la quota íntegra de l'impost a aquells immobles de nova obra o que hagen sigut objecte d'una rehabilitació equiparable a aquesta. Podran optar empreses d'urbanitzacióconstrucció i promoció immobiliària, que hauran d'acreditar que són propietaris de l'immoble i que aquest no es troba entre els seus béns immobilitzats. En el cas d'immobles en el Conjunt Històric Artístic d'Alcoi, els interessats tindran dret a una bonificació del 90%. Les bonificacions haurà de ser sol·licitades abans de l'inici dels treballs i el termini d'aplicació comprendrà des del període impositiu següent a aquell en què s'inicien les obres fins al posterior a la terminació d'aquestes.

D'altra banda, tenen dret a una bonificació del 50% en la quota íntegra de l'impost els propietaris d'habitatges protegits durant els tres períodes impositius següents al de l'atorgament de la qualificació definitiva.

Respecte a les famílies nombroses, a les bonificacions que l'Ajuntament d'Alcoi establia fins al moment, s’afegeix una nova, de fins al 90% de la quota íntegra de l'impost, que es pot sol·licitar quan el valor cadastral de l'habitatge habitual dels sol·licitants arribe fins als 45.000 euros. La resta de bonificacions es mantenen i són del 75% per als habitatges amb valor cadastral comprés entre 45.001 i 61.111 euros; del 50% per a habitatge el valor cadastral del qual estiga entre els 61.112 euros i els 72.222 euros; i del 25% per a aquelles amb valor cadastral situat entre els 72.223 i els 83.333 euros.

Una altra de les bonificacions previstes contempla la reducció de fins al 95% de la quota íntegra de l'impost a favor d'immobles en els quals es desenvolupen activitats econòmiques que siguen declarades d'especial interés o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment d'ocupació.

També gaudeixen d'una bonificació del 30% de la quota íntegra els habitatgeslocals comercials o industrials que instal·len sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia procedent del sol durant els quatre períodes impositius següents al reconeixement de la bonificació. En aquest apartat s'estan avaluant actualment un total de 13 expedients de sol·licituds presentades.