El tiempo - Tutiempo.net
Alcoi
El temps

Alcoi aprova el Pla Local de Residus

El document es fonamental per poder avançar en la gestió correcta de residus i en consonància amb l’economia circular i l’aprofitament de recursos.

El Pla contempla fer un diagnòstic de la situació actual i es proposen accions concretes sobre les que treballar com el consum responsable, prevenció i reutilització, millores en la gestió de residus i educació ambiental.

L’últim ple municipal va aprovar el Pla Local de Residus, document fonamental per poder avançar en la gestió correcta de residus i en consonància amb l’economia circular i l’aprofitament de recursos.

Aquest pla tècnic està format per cinc documents, el Marc legal de referència, la Memòria de serveis, la Memòria de Planificació, la Guia de Separació de residus i el document de síntesi.

Per altra banda cal indicar que en la memòria de serveis es fa un diagnòstic de la situació actual sobre la gestió de residus en el municipi, recollint tota la informació facilitada tant pels serveis tècnics de l'Ajuntament, com per les empreses adjudicatàries que presten el servei de recollida dels diferents fluxos, a més, aquesta informació s'ha contrastat amb un treball tècnic sobre els serveis prestats, compliment de convenis i contractes, així com l'anàlisi de la percepció social sobre diferents temàtiques relacionades amb la gestió de residus domèstics i assimilables.

Una vegada tretes totes les dades corresponents i analitzades per a les diferents fraccions i tipus de residus, en el document tres s’estableix una memòria de planificació per a millorar la gestió de residus domèstics assimilables, en aquest sentit s’estableixen unes línies d’acció: la primera és la de consum responsable, prevenció i reutilització, la segona parla de les millores en la gestió de residus, la tercera es titula avançant en la gestió de residus i la quarta es refereix educació ambiental. Cadascuna de les línies d'acció es desenvolupa en blocs temàtics amb mesures i accions concretes, sent el conjunt d'aquestes mesures vinculants les que permeten establir el full de ruta a seguir des de l'administració local, en un període de temps de quatre anys.

Accions concretes

‘Consum responsable, prevenció i reutilització’. Tracta de la prevenció en el desperdici alimentari, auto compostatge en jardins i comunitari en urbanitzacions, així com la prevenció en l’ús de les tovalloles humides, i sensibilització en la gestió de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEEs), voluminosos i estris, olis gastats i piles/acumuladors.

‘Millores en la gestió de residus’. Desenvolupar campanyes informatives a la ciutadania per a la recollida de l’oli, mobiliari i matalassos, RAEEs i medicaments i d’altres. També es parla de les zones de transferència o sistema de recollida en polígons i disseminats i la implantació de la recollida porta a porta en zones concretes disseminades com el Centre i Zones Alta i en barris perimetrals com Batoi, Font Dolça i Viaducte.

‘Avançant en la gestió de residus’. Parlen de la millora del Servei d’informació ciutadana i revisió de l'ordenança municipal amb una taxa diferenciada de recollida de residus i millores en el control i gestió de servei.

‘Educació ambiental’. Es determina fer una Campanya d’educació Ambiental en la gestió de residus a través d’un Pla Municipal de Comunicació.