El tiempo - Tutiempo.net
Alcoi
El temps

Alcoi compta amb 265 demandants d'habitatge

Alcoi / AM

Ara, l'Ajuntament pot adquirir un bé amb preferència a qualsevol altra persona que estiguera interessada en l'adquisició del mateix i sempre en les mateixes condicions oferides. 

Segons el consistori, aquest conveni és a favor del municipi per a la creació o ampliació del parc públic municipal d'habitatges. 

L'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana de la Comunitat Valenciana conclou que Alcoi és una de les poblacions amb alta necessitat d'habitatge. Aquest estudi indica que Alcoi té una llista de 265 demandants d'habitatge. El comunicat enviat per l'Ajuntament d'Alcoi deixa patent "la idoneïtat de posar en marxa tots els mecanismes que la llei possibilite per a ampliar el parc públic d'habitatges".

A escala local, s'ha creat el l'Observatori Municipal de l'habitatge d'Alcoi (OHMA), dependent de la Regidoria d'Habitatge. Amb les dades de l'Observatori autonòmic, pretén fer una l'avaluació, elaboració i seguiment de les polítiques públiques del municipi d'Alcoi en matèria d'habitatge.

Cal indicar que la situació actual de l'habitatge en la Comunitat Valenciana, sobretot per a aquelles persones que es troben en una situació econòmica més desfavorida, ha patit una "deterioració significativa malgrat els esforços". Segons l'Ajuntament d'Alcoi, aquest fet es deu a l'increment que ha experimentat el preu, extinció dels contractes d'arrendament que venien oferint-se a un preu inferior al de mercat o la Covid-19.

Drets de tanteig i retracte

El Ple Municipal ha aprovat amb els 18 vots dels grups municipals PSOE, Compromís, Podem i Guanyar i 7 en contra de PP, Ciutadans i Vox, el conveni entre Generalitat i l'Ajuntament d'Alcoi per a la cessió dels drets de tanteig i retracte. Cal indicar en primer lloc, que els drets de tanteig i retracte són drets d'adquisició preferent. Aquests drets permeten al seu titular adquirir un bé amb preferència a qualsevol altra persona que estiguera interessada en l'adquisició del mateix i sempre en les mateixes condicions oferides (preu, forma de pagament, etc.). En el tanteig, la preferència d'adquisició s'exercita abans que es realitze la transmissió del bé i, per tant, abans que se celebre l'operació que s'haguera projectat, les condicions de la qual hauran de ser respectades. En el retracte, la preferència d'adquisició s'exercita després que es realitze la transmissió del bé, deixant sense efecte l'operació que s'haguera celebrat i abonant el mateix preu que s'haguera pagat.

Els habitatges afectats pels drets de tanteig i retracte són els habitatges protegits quan el seu règim de protecció ho preveja.

Mitjançant aquest conveni es permet a l'Ajuntament d'Alcoi, la cessió dels drets d'adquisició preferent a favor del municipi per a la creació o ampliació del parc públic municipal d'habitatges; també el fet exercir els drets d'adquisició preferent per a la creació o ampliació del parc públic municipal d'habitatges. El conveni també permet la cessió de l'ús dels habitatges titularitat de la Generalitat a favor del municipi per a la seua gestió.