El tiempo - Tutiempo.net
Alcoi
El temps

Alcoi destinarà 100.000 euros a la rehabilitació d’edificis afectats per ‘Glòria’

Al fons, el centre d'Alcoi / AM

Els interessats disposaran fins a l’1 d'octubre per a formular les sol·licituds

Els propietaris d’edificis afectats per la borrasca ‘Glòria’ ara podran acollir-se a una subvenció municipal. Els beneficiaris podran subvencionar el 50% del pressupost de la rehabilitació, amb un màxim de 20.000 euros en cada cas. En total hi ha 100.000 euros en ajudes.

Les ajudes es concediran en règim de concurrència competitiva i es consideraran subvencionables "les obres i treballs escomesos per a esmenar les deficiències en elements comuns de caràcter estructural relatives a l'estat de conservació de la fonamentació, estructura, coberta, terrat i altres elements comuns igualment estructurals". Les bases indiquen que queden fora les façanes i mitgeres, ja que compten amb una línia pròpia d'ajudes.


Segons queda establit en les bases, s'entén per despesa subvencionable el cost real i efectiu dels treballs. També es podran incloure els honoraris derivats de la redacció de projectes i memòries tècniques, la direcció de les obres, la redacció de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici i del Certificat d'Eficiència Energètica.


L'import de les ajudes s'abonarà una vegada finalitzades les obres, prèvia a la presentació de la certificació final, factura del contractista i la resta de documentació sol·licitada, que haurà de presentar-se en el Departament d'Urbanisme, a través de la Seu Electrònica Municipal. Els potencials beneficiaris hauran de justificar la completa finalització dels treballs en el termini màxim d'un mes a comptar des de l'expedició del certificat final d'obres.


Com optar a les ajudes?
Segons indica l’Ajuntament d’Alcoi en un comunicat, per a optar a les ajudes, els sol·licitants hauran d'haver registrat en l'administració autonòmica l'Informe d'Avaluació de l'Edifici i el Certificat d'Eficiència Energètica, que haurà d'estar registrat en la pàgina de l'IVACE per a la seua validació i obtenció de l'etiqueta energètica.


Les ajudes podran sol·licitar-se a partir de l'endemà de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província i els interessats disposaran fins a l’1 d'octubre per a formular les sol·licituds a través de la seu electrònica municipal.


Cal recordar que un edifici no podrà obtenir subvenció si el tècnic redactor de l'Informe d'Avaluació adverteix l'estat de "risc imminent", sempre que eixa circumstància no s'haja solucionat o llevat que l'ajuda sol·licitada siga precisament per a revertir eixa situació.

Com va afectar ‘Glòria’ a Alcoi?
El temporal ‘Glòria’ va deixar durant tres dies de gener de 2020 forts vents i prop de 290 litres de pluja per metre quadrat a Alcoi, situació que va afectar diversos immobles i va provocar l'ensulsiada de quatre cases en el nucli històric, registrant-se en una d'elles una víctima mortal.


El vicealcalde, Jordi Martínez, recorda la duresa d'aquest episodi excepcional i assegura que “l'Ajuntament vol amb aquestes subvencions ajudar a la rehabilitació dels immobles que es van veure afectats, contribuint al mateix temps a la millora del Centre Històric”.