El tiempo - Tutiempo.net
Alcoi
El temps

Alcoi vol afavorir l'ocupació amb bonificacions a les ordenances fiscals

L'Ajuntament aplicarà en 2020 bonificacions en diferents impostos municipals per tal d'afavorir la creació d'ocupació. Les bonificacions s'aplicaran entre altres sobre l'Impost de Béns immobles, el d'Activitats Econòmiques, o el de Construccions, Instal·lacions i Obres.

S'estableix una bonificació de fins al 95% de la quota íntegra de l'impost de l'IBI, IAE, ICIO i taxa per llicències ambientals, declaracions responsables ambientals i comunicacions d'activitats innòcues i de llicències per a l'obertura d'establiments públics. Cal ressaltar com a novetat que enguany s'aplica aquesta bonificació a l'IAE.

La regidora d'Hisenda, Vanessa Moltó, explica que “Aquestes són unes bonificacions que regula l'Estat i l'ajuntament les acull per a fomentar l'ocupació, sent el ple qui decideix. D'aquesta manera es tracta d'evitar traves i facilitar la creació d'ocupació, perquè aquestes bonificacions, tal com indica la llei, són per a qui cree ocupació, no per a qui s'instal·le en un determinat lloc o contracte a un determinat nombre d'empleats”.

En el cas de la llicència d'obertura per als menors de quaranta-cinc anys que inicien per primera vegada l'exercici de qualsevol activitat econòmica tindran una bonificació del 30%. La bonificació serà del 50% per als qui acrediten tindre la condició d'aturats de llarga duració i les activitats empreses per primera vegada per dones.

Bonificacions Medi Ambient

En el cas de l'IBI, també hi ha una bonificació de fins al 50% durant quatre anys per a aquells immobles que instal·len sistemes d'aprofitament de l'energia solar. Aquesta bonificació també s'aplica en l'IAE als subjectes que produïsquen un mínim del 20% anual del consum energètic anual de l'activitat a partir d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables.

Igualment hi ha bonificacions en la taxa de recollida, tractament i eliminació de fems i residus sòlids urbans. En aquest cas d'un 30% si s'acullen als plans municipals de gestió de residus i eficiència mediambiental. Les bonificacions són per a comerços, indústries, tallers i hostaleria. En aquest cas és el Departament de Medi Ambient el que verificarà i adoptarà la resolució corresponent que traslladarà al Departament de Tributs.