El tiempo - Tutiempo.net
Alcoi
El temps

Aprovada la classificació d'empreses pel manteniment de les instal·lacions esportives de gespa artificial d'Alcoi

Camp 1 del Francisco Laporta / AM
Tecniverd és l'empresa millor classificada. L'import anual serà de 13.158,75 euros

L'empresa haurà de realitzar els treballs i serveis de manteniment en les instal·lacions esportives municipals d'herba artificial, que són els 3 Camps de Futbol 11 amb marcatge de dos camps de Futbol 8 en el seu interior, la pista de Futbol Sala i les 2 pistes de pàdel del Poliesportiu Municipal Francisco Laporta, les 2 Pistes de Pàdel del Complex Esportiu Municipal Eduardo Latorre i les dues pistes de futbol sala del Poliesportiu Municipal de Caramanchel 'Juan Agudo Garat'

L'empresa haurà de realitzar els treballs i serveis de manteniment en les instal·lacions esportives municipals de gespa artificial, que són els 3 Camps de Futbol 11 amb marcatge de dos camps de Futbol 8 en el seu interior, la pista de Futbol Sala i les 2 pistes de pàdel del Poliesportiu Municipal Francisco Laporta, les 2 Pistes de Pàdel del Complex Esportiu Municipal Eduardo Latorre i les dues pistes de futbol sala del Poliesportiu Municipal de Caramanchel 'Juan Agudo Garat'.

La Junta de Govern hi ha aprovat la classificació de les ofertes i requeriment al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa per a adjudicar el contracte de serveis de manteniment de les instal·lacions esportives municipals d'herba artificial. Tecniverd ha estat l'empresa classificada en primer lloc, l’import anual serà de 13.158,75 euros (IVA inclòs), va presentar l’oferta més econòmica i que a més augmentava la periodicitat del servei, que passa de trimestral a mensual.

Els treballs que haurà de realitzar seran els següents: Neteja de la superfície, raspallat i descompactat de la gespa, redistribució del cautxú en els camps de futbol, redistribució i homogeneïtzació de l'arena en les pistes de pàdel, aportacions de cautxú quan es requerisca en els camps de futbol, aportacions d'arena de sílice en les pistes de pàdel quan siga necessari, revisió i pegat de les juntes del paviment, revisió i pegat de les línies, revisió, pegat i/o substitució dels punts de penal, tractaments herbicides i desherbats, revisió del sistema de reg i revisió de les canaletes de desguàs.

El contracte tindrà una durada de dos anys des de la data de formalització d'aquest, podent prorrogar-se anualment de manera expressa per dues anualitats més, sense que la durada màxima del mateix puga excedir de quatre anys, incloses les pròrrogues. Cal ressaltar que el preu de licitació es va xifrar en 13.552 euros (IVA inclòs) pel que l'oferta presentada suposarà un estalvi de 394 euros anuals.