El tiempo - Tutiempo.net
Alcoi
El temps

Aqualia ha cobrat ingressos indegudament segons la Iniciativa Ciutadana per la Gestió Pública de l’Aigua

El Cànon de Sanejament és el tribut que grava la producció d'aigües residuals per a finançar els costos del tractament i la depuració de les aigües residuals domèstiques i industrials.

A la proposta presentada al concurs de licitació fa 22 anys, Seragua (actualment Aqualia), va renunciar de forma expresa i escrita a la compensació de la gestió de recaptació del cànon de sanejament. En canvi, segons Aiguapública, Aqualia sí esta ingressant esta indemnització compensatòria que arribaria a 100.000€ anuals, uns 2.200.200€ des de l'inici del contracte.

Fa 22 anys es va adjudicar  que Seragua (actualment Aqualia) es fera càrrec de la gestió del Servei Municipal d’Aigua d’Alcoi. Segons indica la Iniciativa Ciutadana per la Gestió Pública de l’Aigua, a la proposició que aleshores es va presentar  al concurs de licitació, l’empresa va renunciar de manera expresa a la indemnització en compensació de la gestió de recaptació del cànon de sanejament. Així s’exposava al document: "SERAGUA no cobrará compensación por la gestión recaudatoria del Canon de Saneamiento".

El Cànon de Sanejament és el tribut que grava la producció d'aigües residuals per a finançar els costos del tractament i la depuració de les aigües residuals domèstiques i industrials. L'organisme públic que gestiona la seua recaptació és l'Entitat de Sanejament d'Aigües (EPSAR), adscrita a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

Segons expliquen des d’ Aiguapública: “L'import del cànon de sanejament es calcula segons el consum d'aigua i es paga de manera conjunta amb les quotes corresponents al subministrament d'aigua potable. Així, en els rebuts de l'aigua que paguem els ciutadans figura de manera diferenciada el cànon de sanejament. Com que les entitats que subministren l'aigua (els ajuntaments o les empreses quan el servei està privatitzat) li estalvien a l'EPSAR la faena de cobrar directament el cànon, tenen dret a una indemnització en compensació per eixa gestió”.

Malgrat este fet, Aqualia (aleshores Seragua) indica clarament que els únics ingressos que ha de rebre l'empresa concessionària són exclusivament “los ingresos procedentes de la facturación por la tarifa de suministro de agua” i “el importe de las obras y equipos necesarios para la realización de las acometidas de agua potable a los usuarios”.

Segons la informació a què ha tingut accés Aiguapública, Aqualia està ingressant la indemnització compensatòria corresponent al Servei Municipal d'Aigües d'Alcoi i, segons sembla, no està transferint eixe import a l'Ajuntament d'Alcoi. Per a Aiguapública, això seria un incompliment flagrant de l'oferta presentada a la licitació, que l'obliga legalment.

A partir dels volums facturats i del nombre de comptadors existents en 2019, Aiguapública calcula que la indemnització compensatòria és sobradament superior a 100.000 € anuals. Això faria un total d'almenys 2.200.000 € durant els 22 anys transcorreguts des de l'inici del contracte.

Aiguapública ha demanat al Ple que notifique urgentment la reclamació a Aqualia de l'abonament dels imports de la indemnització compensatòria del cànon de sanejament recaptat pel Servei Municipal.

A més es demana que es depuren les responsabilitats per la negligència comesa per part de l’Ajuntament al no haver reclamat mai a Aqualia eixos ingressos.