El tiempo - Tutiempo.net
Alcoi
El temps

Arriba a Alcoi la Xarxa Lloga’m, on s’uneixen demandants de lloguer, oferta d’habitatge i preus assequibles

Presentació de l'OMHA / Arxiu Ajuntament

.Serà l’Observatori Municipal de l’Habitatge d’Alcoi (OMHA) qui done més dades sobre la convocatòria d’aquesta xerrada informativa.

La Xarxa Lloga’m és una eina que comunica demanda i oferta d'habitatge per a atendre les necessitats de la ciutadania. A més, facilita llogar a preus assequibles i regulats. Amb l'objecte de facilitar l'accés de la ciutadania a l'habitatge en règim de lloguer i de mobilitzar els habitatges no habitats de la Comunitat, la Vicepresidència Segona ha creat un sistema voluntari d'obtenció d'habitatges privats per a oferir-los a preus assequibles a través de la Xarxa Lloga'm. Alcoi acollirà una jornada on es donarà més informació sobre aquesta xarxa.

Serà l’Observatori Municipal de l’Habitatge d’Alcoi (OMHA) qui done més dades sobre la convocatòria d’aquesta xerrada informativa. La Xarxa Lloga'm pretén racionalitzar els processos de connexió entre demanda i oferta; estimular la captació per a llogar a preus assequibles; mobilitzar el parc d'habitatges no habitats incentivant lels propietaris amb programes de foment del lloguer; informar la ciutadania sobre aquesta cartera d'habitatges, i difondre-ho, i establir un sistema de garanties i prestacions que garantisca els drets de les persones arrendadores i arrendatàries.

Un altre dels objectius de la Xarxa és dinamitzar la intermediació professional i fomentar la transparència en el mercat del lloguer, col·laborant amb professionals del sector.

Requisits
Les persones interessades a arrendar un habitatge hauran de disposar d'uns ingressos no inferiors a 2 vegades l'IPREM, ni superiors al 4,5, i no hauran de tindre deutes pendents per impagament de rendes en habitatges que pertanguen a patrimonis públics.

A aquesta xarxa també s'incorporaran habitatges dels grans tenidors (aquells amb més de 10 immobles), els quals hauran de comunicar semestralment a la Conselleria la relació d'habitatges deshabitats que disposen. Els grans tenidors que de forma voluntària oferisquen habitatges deshabitats a la Generalitat, o qualsevol altra administració pública, es podran beneficiar d'exempcions o bonificacions establides.

Tots els habitatges inclosos en la Xarxa Lloga'm hauran de reunir condicions dignes d'habitabilitat, estar donats d'alta en tots els subministraments bàsics i estar disponibles per a l'ocupació immediata per a la persona arrendatària que siga adjudicatària.

Per a accedir a la Xarxa Lloga'm s'ha creat la web xarxallogam.es en què s'hauran d'inscriure els habitatges, indicant ubicació, característiques, fotografies, rendes màximes, despeses i contacte de l'agent immobiliari col·laborador. Les persones interessades a arrendar s'hauran d'inscriure en aquesta web com a sol·licitants d'habitatge. Aquesta inscripció es realitzarà telemàticament o a través de l'agent immobiliari que gestione l'habitatge que interesse.

Els habitatges seran adjudicats per l'agent col·laborador per ordre estricte de les sol·licituds, amb la comprovació prèvia que les persones proposades reuneixen els requisits i que el lloguer no supera el 30 % dels seus ingressos bruts anuals.


Com afirma el president i coordinador de l’Observatori Municipal de l’Habitatge d’Alcoi, Cristian Santiago, “la xarxa lloga’m és una bona i necessària ferramenta que comunica demanda i oferta dels habitatges. De fet, un dels principals objectius passa per incentivar a les persones particulars a oferir els seus immobles”.

Per la seua part, la regidora d'Habitatge, Maria Baca, per la seua banda destaca que “és una iniciativa molt positiva, que ens ajudarà a impulsar la mobilització d'habitatge buida, donant més garanties i seguretat als propietaris d’habitatges particulars. És una mesura que aposta perquè les administracions puguem donar resposta a les persones que ho necessiten, ampliant l’oferta de lloguer a preus assequibles”.