El tiempo - Tutiempo.net
Alcoi
El temps
español Este contenido sólo está disponible en valenciano

El Consorci Terra bonifica a Alcoi, Xixona i Ibi per la recollida separada del fem orgànic

Compost Piedra Negra
  • Els municipis bonificats passen de pagar 46,38 euros a 18,55 euros per tona de FORS si el perquè el percentatge d'impropis és inferior al 10%.

Els municipis obtindran una bonificació que suposa l'estalvi de 27,83 euros per tona pel tractament dels residus que arriben a planta a través del contenidor marró. A més se'ls aplicarà una bonificació extra si el percentatge d'impropis és menor del 10%.

El Consorci Terra ha volgut premiar als Ajuntaments que recullen de manera selectiva la fracció orgànica amb importants descomptes de fins a un 60% del preu per tona. Fins hui, el preu de tractament per tona de la fracció orgànica recollida separadament (FORS) ja estava bonificat a la meitat, però per a enguany s'ha afegit un percentatge extra per a aquells ajuntaments que, a més de separar la fracció orgànica, aconseguisquen que aquesta siga d'alta qualitat. 

La presidenta del Consorci Terra i alcaldessa de Xixona, Isabel López, ha manifestat que és important fomentar una política de bonificacions i descomptes per a incentivar als Ajuntaments: “Fer-ho bé ha de tindre el seu recompensa perquè suposa un esforç tant per a l'administració com per a la ciutadania i això s'ha de veure reflectit d'alguna manera. En aquest cas amb un important estalvi econòmic que redunda en benefici de la població”. López afirma: “l'objectiu de separar els residus de manera selectiva sempre és el medi ambient, però volem també transmetre que si tots i totes fem les coses bé pot suposar un estalvi enorme per a tots els ajuntaments. Quantes menys tones arriben a planta a través del reciclatge menys paguem i la fracció orgànica és també clau perquè ara està bonificada fins a un 60%, per la qual cosa l'estalvi a través del reciclatge i la separació es multiplica”.

Els ajuntaments als quals se'ls ha comunicat que obtindran aquest percentatge extra de bonificació són Alcoi, Xixona, Sant Joan d'Alacant i Ibi, després de les dades obtingudes en l'últim Pla de Caracteritzacions de la FORS en el qual aquests van obtindre en la fracció orgànica un percentatge d'impropis (residus que no són orgànics) inferior al 10%, la qual cosa facilita el procés de compostatge. 

L'estalvi per tona per a aquestes poblacions és molt significatiu en el cas del contenidor marró, tenint en compte que el preu per tona de fracció “Resta- Tot Mesclat”per al seu tractament i valorització que paga cadascun dels 37 ajuntaments que formen part del Consorci és de 46,38 euros; arribant a 18,55 euros per tona de FORS si el percentatge d'impropis és inferior al 10%. A més, la FORS és un residu que es transforma en compost, un fertilitzant d'alta qualitat, per la qual cosa és una fracció que no va a l'abocador. 

Pedra Negra és la primera instal·lació de la província que compta amb una inscripció en el Registre d'Instal·lacions Sandach, requisit previ indispensable per a la inscripció posterior del producte en el Ministeri d'Agricultura. El Compost Pedra Negra s'obté per descomposició biològica aeròbica dels residus de fracció orgànica recollits selectivament dels municipis del Consorci Terra. De fet, a més d'aquestes bonificacions econòmiques i el benefici mediambiental que implica, els Ajuntaments amb aportacions de residus orgànics van rebre en 2022 fins a 76.000 quilograms del compost Pedra Negra, el primer d'ús comercial a la província, per a abonar els parcs i jardins municipals.