El tiempo - Tutiempo.net
Alcoi
El temps
español Este contenido sólo está disponible en valenciano

L’Ajuntament dona ajudes per valor de 210.000€ per a rehabilitar façanes i substituir l’amiant

El termini de presentació d’un mes des de que les bases es publiquen al Butlletí Oficial de la Província.

Les subvencions estan destinades al tractament i rehabilitació de façanes i mitgeres i també per a la rehabilitació d'elements estrcuturals del Conjunt Històric Artístic o per a elements constructius que continguen amiant.

Dos línies de convocatories permetran rehabilitar façanes i mitgeres o rehabilitar elements estructurals i substituri elements d’amiant. L’Ajuntament d’Alcoi acaba d’aprovar a la Junta de Govern, ajudes per valor de 210.000€.

 

FAÇANES I MITGERES

Aquestes ajudes (amb una dotació pressupostària de 69.944,56 euros)  estan destinades  a la rehabilitació i adequació integral de façanes catalogades de tot el terme municipal, per a les situades en el barri de Batoi i al carrer Na Saurina d’Entença, quan almenys una d'aquelles recaiga a aquesta via i per al tractament integral de façanes i mitgeres visibles des de la via pública situades en el conjunt historicoartístic declarat. En el cas de les parets mitgeres les ajudes s'han de destinar al seu revocament o cobriment amb materials que harmonitzen amb els de la façana i amb l'aspecte general del conjunt historicoartístic.

Tractament i rehabilitació de façanes

L’import serà el 50% del pressupost protegit amb un màxim de 6.000 €. En el cas de sol·licituds que incloguen més d'una façana, els pressupostos seran independents i, conjuntament no podran obtindre una subvenció superior a 8.000?€.

Mitgeres

L'import d'aquesta serà del 50% del pressupost protegit amb un màxim de 6.000?€. Si la sol·licitud inclou més d'una mitgera, els pressupostos seran independents i, conjuntament, no podran aconseguir una subvenció superior a 8.000 €.

 

ELEMENTS ESTRUCTURALS I AMIANT

En aquest cas s'estableixen dues línies subvencionables, la Línia 1 és per a la rehabilitació d'elements estructurals d'edificis situats en el Conjunt Històric Artístic declarat i la Línia 2 per a la Substitució d'elements constructius amb amiant de tot el terme municipal.

La dotació pressupostària destinada a aquestes línies de subvencions específiques serà de 140.313,67 euros, sent 90.000 per a la Línia 1 i 50.313,67 per a la Línia 2.

L'import de l'ajuda per a totes dues línies serà el 50% del pressupost protegit amb un màxim de 20.000 €.

Totes les convocatòries tenen caràcter retroactiu i es podran subvencionar actuacions iniciades des del dia 1 de gener de 2023, havent d'estar finalitzades, com a màxim, el 15 de novembre de 2024.

 

COM OPTAR A LES AJUDES

  • S'ha d'haver formalitzat prèviament l'Informe d'Avaluació de l'Edifici
  • Termini de presentació d’un mes des de que les bases es publiquen al Butlletí Oficial de la Província