El tiempo - Tutiempo.net
Alcoi
El temps
español Este contenido sólo está disponible en valenciano

Article d'opinió de Rafael López Asensi, candidat de País i Moviment Rural - República Valenciana – Via Mediterrània a les eleccions europees

Rafael López Asensi

Per què ens presentem a aquestes eleccions?

País i Moviment Rural - República Valenciana – Via Mediterrània.

Desindustrialització del País Valencià: Un Repte per a la Sostenibilitat Econòmica i Social

El País Valencià, conegut històricament per la seua forta base industrial, està experimentant un procés de desindustrialització que està afectant significativament la seua economia i societat. Este fenomen, que ha estat gradual però constant en les darreres dècades, planteja reptes importants per al futur del territori i la seua capacitat per generar ocupació i benestar.

Causes de la Desindustrialització

En primer lloc, la globalització econòmica ha facilitat la deslocalització de moltes empreses cap a països amb costos laborals més baixos. Això ha afectat particularment sectors com el tèxtil, el calçat i la ceràmica, que havien estat pilars de l’economia valenciana.

En segon lloc, la crisi financera de 2008 va tenir un impacte devastador en el teixit industrial del País Valencià. Moltes empreses van haver de tancar o reduir dràsticament les seves operacions, i la inversió en infraestructures i innovació es va veure severament limitada.

A més, les institucions espanyoles i europees han abandonat en gran mesura la política industrial del País Valencià, promovent en canvi el turisme i el sector serveis com a principals motors econòmics. Els successius governs, independentment del seu color polític, han seguit les directrius europees que dirigeixen el territori cap al turisme com a únic motor econòmic. Aquesta dependència quasi total del turisme i del sector serveis ha deixat el sector industrial en una posició vulnerable, sense el suport necessari per competir i prosperar en un context global canviant.

Conseqüències Econòmiques i Socials

A nivell econòmic, s'ha traduït en la pèrdua de milers de llocs de treball en el sector industrial, que tradicionalment havia proporcionat ocupació estable i ben remunerada a una gran part de la població. Aquesta pèrdua d'ocupació ha provocat un augment de la desocupació i la precarietat laboral, especialment entre els treballadors menys qualificats.

A nivell social, la desindustrialització ha contribuït a l'empobriment de moltes zones que depenien en gran mesura de les activitats industrials. Municipis amb una forta tradició industrial han vist com la seva població disminuïa a mesura que els joves emigraven a la recerca d'oportunitats laborals. Això ha agreujat els problemes de despoblament, especialment a les comarques de l'interior, i ha fet més difícil mantenir els serveis públics i el benestar social en aquestes àrees.

Reptes per al Futur

Davant d'esta situació, és imprescindible adoptar mesures decidides per revertir la desindustrialització i promoure una economia més diversificada i resilient. Això requereix una estratègia integral que inclogui els següents elements:

1. Foment de la Innovació i la Tecnologia:

És essencial invertir en recerca i desenvolupament (R+D) i en la formació de treballadors en noves tecnologies. La transició cap a la indústria 4.0, que inclou la digitalització i l'automatització, pot ajudar a revitalitzar el sector industrial valencià.

2. Suport a les PIMES:

Les petites i mitjanes empreses (PIMES) són clau per a l'economia valenciana. Programes de suport específics per a aquestes empreses, incloent accés a finançament, assessorament tècnic i formació, poden ajudar-les a innovar i créixer.

3. Polítiques Públiques Actives:

És necessari que les administracions públiques desenvolupin polítiques actives per atraure inversions i fomentar la reindustrialització. Això inclou incentius fiscals per a empreses que inverteixin en innovació i sostenibilitat, així com la creació de clústers industrials que fomentin la col·laboració entre empreses, universitats i centres de recerca.

4. Desenvolupament Sostenible:

La sostenibilitat ha de ser un pilar fonamental de qualsevol estratègia de reindustrialització. La indústria verda i les tecnologies netes poden crear noves oportunitats de treball i contribuir a la protecció del medi ambient.

5. Educació i Formació:

La formació contínua i l'adaptació dels programes educatius a les necessitats de la indústria moderna són crucials. És necessari promoure la formació tècnica i professional que respongui a les demandes del mercat laboral.

Necessitat d'una Via Directa dels Valencians a Europa

La participació activa en les institucions europees permetrà als valencians influir en les polítiques comunitàries que afecten el sector industrial i obtenir suport i finançament per a projectes de reindustrialització i desenvolupament sostenible. La presència efectiva a Europa facilitarà la captació de fons europeus i la col·laboració amb altres regions i ciutats que enfronten reptes similars, impulsant així la competitivitat i la innovació del teixit industrial valencià.

La desindustrialització del País Valencià és un repte complex que requereix una resposta coordinada i multisectorial. Invertir en innovació, suportar les PIMES, implementar polítiques públiques efectives, promoure el desenvolupament sostenible, reforçar l'educació i garantir una via directa per defensar els interessos valencians a Europa són passos essencials per revitalitzar el sector industrial i assegurar un futur pròsper per a la regió.

El manteniment i enfortiment del nostre teixit industrial, especialment a les comarques de l'interior, no només ajudarà a millorar l'economia, sinó que també contribuirà a la cohesió social i a la qualitat de vida dels ciutadans. El treball en equip de tots els agents implicats –govern, empreses, treballadors i societat civil– és fonamental per fer front a aquest desafiament i construir un País Valencià més just i sostenible.

Nosaltres estimem la terra i fem viadirect a Europa.