El tiempo - Tutiempo.net
Alcoi
El temps
español Este contenido sólo está disponible en valenciano

Quina importància té l'educació empresarial en les persones i empreses

Gestionar un negoci o dirigir una empresa és una tasca que exigix coneiximents, habilitats i experiència. Si es tracta d'iniciar un nou negoci, l'educació empresarial és un element clau.

Gestionar una empresa requerix coneiximents per a la realisació d'investigacions de mercat, previsions financeres, plans d'estratègies de màrqueting, contractació de recursos humans i gestió dels aspectes llegals. Tot això pot resultar intimidant per a una persona que carix d'educació empresarial. Ya es tracte d'una gran empresa, PIME o microempresa, els responsables de la seua gestió deuen abordar totes estes qüestions. I és ací a on l'educació empresarial pren un paper clau que incidix directament en el correcte funcionament del negoci.

De la mateixa forma, llançar un negoci sense les habilitats i coneiximents empresarials adequats, és una iniciativa perillosa perque aumenten significativament les provabilitats de fracàs. Segons numerosos estudis, un percentage molt alt d'empreses no aplega als 10 anys de vida. El motiu que sol estar darrere d'esta nefasta senya és que els responsables de liderar els proyectes descuiden l'importància que tenen la formació empresarial. Per això, no són capaços de detectar els canvis que es van produint en el mercat i en l'entorn de l'empresa.

 

Qué és l'educació empresarial

Podríem definir l'educació empresarial com el conjunt de coneiximents, habilitats i pràctiques que es requerixen per a mantindre, preservar i desenrollar un negoci. Els temes que es tracten en els cursos, graus i masters relacionats en l'educació empresarial, són amplis i variats. Comprenen un conjunt de disciplines que van des de la planificació estratègica fins a la gestió financera.

Els experts en este tipo de formació, com a professors i directors dels programes Màster en Direcció d'empreses (MBA), mantenen que quan l'educació empresarial s'aborda de forma holística, té efectes profunts i duradors en el temps. L'idea general és que l'educació empresarial afecta positivament a molts aspectes de la vida i capacita per a un millor eixercite en el treball.

Per eixemple, un titulat en un Màster en Direcció d'empreses posseïx coneiximents alvançats que influïxen en la presa de decisions adequades. Al mateix temps, serà més fàcil que els professionals titulats MBA identifiquen oportunitats i amenaces en l'entorn de l'empresa. I tot això és possible gràcies a l'educació empresarial que generalment equipa d'una gran capacitat analítica per a detectar futurs problemes i alvançar l'eixecució de solucions.

 

Qué es conseguix en l'educació empresarial

Moltes persones que els va be en el seu treball o en el seu negoci, no consideren que la formació siga un factor clau en la seua vida professional. Pensen que mentres no perceben resultats negatius en el seu treball, no tenen la necessitat d'adquirir nous coneiximents, actualisar competències o desenrollar noves habilitats. Esta percepció pot conduir al fracàs perque l'entorn empresarial canvia de forma ràpida i constant. En l'entorn a on opera una empresa, es deuen analisar de forma sistemàtica varis factors, inclosos els desenrolls tecnològics, els recursos disponibles, els competidors, el comportament dels consumidors, i els problemes econòmics i llegals que poden afectar a l'empresa.

Gestionar els desafius de l'àmbit empresarial, requerix d'empleats i gerents altament qualificats. En este sentit, els programes formatius, com els Masters MBA es troben entre les millors ferramentes per a impulsar el creiximent i evitar errors. Els directius i empleats en cultura empresarial i que seguixen el camí de la formació permanent, tenen un millor eixercite en les seues funcions, són més productius, i aposten en major mida per l'innovació i la creativitat en els seus negocis.

L'educació empresarial oferix desenrollar habilitats, coneiximents i experiències aplicables a qualsevol tipo de model de negoci. Potenciar les habilitats de comunicació i la capacitat per a pensar holística i estratègicament, és un atre dels àmbits de coneiximents essencials en la formació empresarial.

Múltiples estudis revelen que quant més alt és el nivell de formació empresarial més oportunitats professionals existixen i més salari s'obté. Que els experts destaquen això té una senzilla explicació: estudiar administració i direcció d'empreses és una ventaja competitiva, tant per a empleats, gerents i líders, com per a les pròpies empreses en les que treballen. I actualment les ventages competitives són la garantia per a obtindre beneficis empresarials.

 

Per qué el MBA és la millor opció d'educació empresarial

Les empreses busquen contractar persones qualificades, i si estan formades *empresarialmente en títul MBA, això suma varis punts a favor dels candidats. Les raons estan relacionades en les capacitats dels titulats para: pensar estratègicament; innovar i planificar estratègies per a aumentar les vendes; gestionar adequadament un presupost i optimisar els recursos disponibles en l'empresa; cooperar en atres persones com a clau per a aumentar la productivitat.

Inclús els empresaris més experimentats tenen llacunes en els seus coneiximents i no comprenen les conseqüències dels problemes que afecten als negocis. Per això, sempre és una bona idea assistir a cursos per a reforçar habilitats en un àrea particular o donar un pas més allà i formar-se estudiant un Màster MBA.

Un atre dels motius per a estudiar un MBA és garantisar la empleabilitad en el present i en el futur. Tant en Alcoy com fòra del nostre territori l'inestabilitat econòmica i el número elevat de desocupats, impedixen trobar treball en facilitat. Pero esta situació canvia radicalment per a aquelles persones que han decidit obtindre el títul de MBA en uns dels centres universitaris i escoles de negocis de la Comunitat Valenciana.

Això no sorprén tenint en conte que els MBA disponibles en Valéncia tenen un elevat nivell de calitat, tant a nivell acadèmic com a pràctic. Tirant una ullada als preus i programes d'estudi dels millor master MBA en Valéncia es fa evident que s'exigix un esforç econòmic i acadèmic. Pero també cal considerar el cost d'oportunitat que representa renunciar a formar-se de cara a assegurar el futur professional o mantindre la sostenibilitat d'una empresa.

 

Reprenent la pregunta ¿per qué un MBA és la millor opció per a rebre una educació empresarial? les respostes estan relacionades en totes les qüestions vistes a lo llarc de l'artícul i que resumim a continuació:

 

  • S'adquirixen les capacitats necessàries per a mamprendre un negoci propi.

  • Millora el perfil professional per a treballar en companyies de gran rellevància a nivell nacional i internacional.

  • Es desenrollen habilitats de comunicació i de màrqueting que són claus per a qualsevol tipo de negoci.

  • Facilita la comprensió i gestió de les finances d'una empresa.

  • Deprendre els métodos per a trobar formes de fer que l'empresa siga més rendable.

  • Es desenrollen les competències necessàries per a resoldre problemes complexos de l'àmbit empresarial.

En definitiva, l'educació empresarial és un dels pilars tant per a mamprendre com per a aumentar i assegurar la empleabilitat. Sobre els propietaris de negocis, gerents o directius en experiència en gestió empresarial, profundisar en coneiximents significa millorar l'eixercite de les seues funcions i impulsar el creiximent de les seues empreses.