El tiempo - Tutiempo.net
Alcoi
El temps

Article d'opinió de Juanjo Moncunill, Regidor Ciutadans Cocentaina

Juanjo Moncunill

C's demana canvis en el plec de la brossa i neteja viària

En C’s volem que en el pròxim contracte, els veïns i veïnes de Cocentaina gaudisquen d’un servici òptim. Per això es fonamental  que en la fórmula de pagament hi haja termes que puntuen molt alt, tant l’eficiència en la neteja viaria com en la recollida de la brossa.

En definitiva, que es pague a l’empresa adjudicatària per una  qualitat del servei, així com tindre ferramentes per a penalitzar a l’empresa en cas d’incompliment de les condicions del contracte.

El contracte te que tindre unes condicions de pagament que afavorisquen un servei ÒPTIM i que penalitze a l’empresa en el cas d’un servei REGULAR i/o ACCEPTABLE.

Després de una anàlisis intensiu del Plec de la Brossa  hem posat en coneixement de l’equip de Govern que C’s Cocentaina no està d’acord amb les condicions de mesura de la qualitat del servei pels següents motius.
¿COM S’EVALUA LA QUALITAT DEL SERVEI DE NETEJA VIARIA I RECOLLIDA VIARIA EN EL PLEC? 

En línies generals i sense entrar en el detalls, el Plec considera pel pagament del servei  uns determinats valors:

 

 


¿PERQUE EN C’s ESTEM EN DESACORD AMB EL METODO DE PAGAMENT DEL PLEC DE LA BROSSA I NETEJA VIARIA  ?

En primer lloc estem en desacord en el ICM perquè el compliment dels mitjos humans i materials oferts formen part del acompliment del contracte i per tant l’adjudicatari esta obligat al ACOMPLIMENT del que ha ofert , per tant si l’adjudicatari no compleix en les seues obligacions contractuals és motiu de rescissió del contracte.  NO ÉS UN FACTOR A VALORAR EN LA FORMULA DE ABONO DEL CONTRACTE, 

En segon lloc , el valor ICA (Conservació dels Vehicles i Maquinaria ).

 En C’s considerem que té que tindre un major pes en la formula perquè una dolenta conservació dels vehicles, a la llarga , esdevindrà en un empitjorament del servei.

C’s Cocentaina considera que l’ ICA te que tindre un valor del 20% en compte del 12% que fixa el Plec.
Finalment, estem en desacord en els valors que determinen la qualitat del servei en el Plec:

 IVT (42%) :Aquest valor mesura d’una manera documental l’eficiència de la recollida de la brossa i l’eficiència de la neteja viaria . 

*IP(18%) : Aquest valor mesura la no realització del servei i/o recollida de brossa en la seua totalitat.

En C’s  considerem  que es tan important que es netege bé  com que el servei és realitze totalment. En resum , la qualitat del servei es tan important com que el servei arribe a tots els veïns independentment que visquen en el nucli urbà ,pedanies o disseminats. Per tant, sol·licitem que  IVT=35% i I.P.= 35%. 

Demanem a l’equip del Govern de Cocentaina  que tinga en compte la nostra proposta  i rectifique el model de fórmula en el Plec de Condicions de la Neteja Viaria i Recollida de Brossa, per aconseguir el millor servei de la brossa i neteja viaria que  Cocentaina es mereix.