El tiempo - Tutiempo.net
Alcoi
El temps

El Consell convoca les ajudes d'emergència habitacional

Habitatges al carrer Sant Francesc.

Els beneficiaris podran costejar dotze mesos de lloguer, corresponents a l'any natural en el qual es concedeix l'ajuda.

Els veïns de les nostres comarques tenen fins al 31 d'octubre per a sol·licitar les ajudes d'emergència habitacional convocades per la Generalitat Valenciana. Aquesta línia d'ajudes constitueixen un servei de suport econòmic per a facilitar l'accés al lloguer a persones en situació d'emergència habitacional.

Amb aquestes ajudes s'afavoreix que les rendes de lloguer no suposen un esforç econòmic superior al 25% dels ingressos. L'abonament de l'ajuda s'efectua en dues fases cada 6 mesos: Primer pagament: primer semestre en el moment de la concessió. Segon pagament: prèvia justificació del pagament de quatre mensualitats i l'acreditació que el contracte d'arrendament continua vigent.

Poden sol·licitar aquestes ajudes les persones o unitats de convivència que es troben en situació d'emergència social i tenen dificultats per a atendre el pagament del lloguer o la impossibilitat d'accedir a un habitatge en lloguer.

Els beneficiaris podran costejar dotze mesos de lloguer, corresponents a l'any natural en el qual es concedeix l'ajuda.

Descarrega a través d'aquesta imatge tota la informació referent a la convocatòria.