El tiempo - Tutiempo.net
Alcoi
El temps

El govern admet l'error en una licitació que havia despertat les sospites de l'oposició

Ajuntament d'Alcoi.

La licitació en qüestió és la que ha de concedir a una empresa la gestió de les campanyes de publicitat institucionals del Consistori.

"Una confusió del departament de Contractació". És la raó que esgrimeixen des del govern municipal davant la informació feta pública per Guanyar, que alertava d'"irregularitats" en la licitació del contracte de publicitat de l'Ajuntament. La secretaria del consistori va paralitzar el procediment en trobar que al procés de valoració de les ofertes hi havia un informe realitzat per personal eventual de l'Alcaldia, cosa que la llei no permet. Després que s'haja aclarit l'errada, s'ha procedit a convocar de nou la Mesa de contractació per a reprendre el procés amb normalitat.

Recapitulem: La licitació en qüestió és la que ha de concedir a una empresa la gestió de les campanyes de publicitat institucionals del Consistori. Guanyar parlava d'irregularitats en identificar un informe realitzat per personal eventual de l'Alcaldia -que d'acord amb la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic, no estaria permés-. "És de lògica, perquè el personal de confiança pot tindre interessos, però a banda d'això la realitat és que l'equip de govern ha tingut 9 anys per aprendre's la norma", asseguren des de la plataforma ciutadana.

El Partit Popular també s'havia sumat a les suspicàcies mostrades des de Guanyar, exigint al govern explicacions, i al·ludint a les possibles conseqüències que es podien patir: "la paralització del procés deixa en l'aire la distribució de la publicitat d'acord amb criteris objectius".

Explicació del govern

La regidora de Contractació, Lorena Zamorano, ha eixit al pas de les crítiques per a fer constar "la transparència i legalitat" del procediment. Tot sembla ser fruit d'una confusió del departament de Contractació. Ho expliquen de la següent manera: "Des de Contractació es va procedir a remetre a Alcaldia, les ofertes dels licitadors, amb la finalitat que realitzara valoració i informe seguint el procediment ordinari. L'error del departament de Contractació s'ha basat en la confusió creada per aquesta circumstància, ja que la llei sí que permet la figura del responsable del contracte en personal eventual, però no la prescripció d'informes tècnics en el si del procediment licitatori, i li va ser requerit a Alcaldia aquest informe de valoració sense sospesar aquesta circumstància". El govern anuncia ara que ha sol·licitat informe de valoració a un funcionari de carrera, deixant sense efecte l'informe anterior.

"Inacceptables eixides de to"

Paraules aquestes últimes de la regidora Zamorano, afegint que l'oposició "estava més interessada a crear polèmica i enfangar un procediment per a desgastar al govern que esperar, com hem fet tots els membres de la Mesa de Contractació, a l'informe tècnic de contractació que explicara el succeït".