El tiempo - Tutiempo.net
Alcoi
El temps

El projecte de futur de Bernabéu inclou set nous edificis, piscina climatitzada i un accés al campus des de la Beniata amb escales mecàniques

Previsió de creixement del Campus
  • "El que hi haja a Vera, ha d'estar a Alcoi, com ara una piscina climatitzada", sosté el candidat.
  • Bernabéu vol integrar en el Campus els antics edificis de les indústries Mataix, Tutto Picolo o Maquinaria Ceres, a banda de recuperar el Cine Goya.
  • Entre les prioritats, una Oficina d'acció internacional i un Centre de Llengües (CDL) i transformar l'actual Biblioteca Campus en un Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI).
  • Si és director, iniciarà negociacions amb la UPV amb una nova Relació de llocs de treball (RPT) per al PAS del Campus. Així, l'organigrama de gestió del Campus s'igualarà al de Vera, en València..
     

Obert i pensat a la Societat alcoiana. Així defineix Pau Bernabéu el seu projecte per al Campus d'Alcoi si el trien com a director. Acaba de fer públic un complet document on parla d'un seguit d'accions a llarg termini que inclou, per exemple, la transformació de 7 edificis actuals en infraestructures per al Campus, inclòs el Cine Goya o les fàbriques de Tutto Picolo, Maquinaria Ceres o Mataix. Entre les coses més cridaneres, planteja obrir un accés des de la Beniata amb la instal.lació d'escales mecàniques i sendes per a vianants.

Estudiat i elaborat pla de futur per al Campus d'Alcoi. Pau Bernabéu ha facilitat un extens document que inclou la previsió de l'adquisició de fins a 7 nous edificis, la majoria industrial, un nou accés des de la Beniata, nous graus i master i espais per a l'alumnat, la investigació i la innovació. Tot per a aconseguir en un termini no massa llunyà, un campus per a 4.000 persones.

Nous graus

Els nous Graus i Masters de perfils professionals previstos són:

• Bioinformática.

• Enginyeria en Biomaterials i Biotextils.

• Enginyeria de Dades en Empresa i Economia Circular.

• Enginyeria en Mobilitat Autònoma.

• Enginyeria d'Energies Sostenibles.

• Matemàtiques aplicades a l'Enginyeria i Computació Industrial.

• Arts i Tecnologia.

• Enginyeria en Disseny i Fabricació Digital.

Un pla de 4000 alumnes amb hiper-aules 5G

Bernabéu parla des que es va presentar a les eleccions d'aconseguir un campus amb 4000 Alumnes, de manera que serà necessària la creació de nous espais docents adaptats als nous temps. I això passa per la creació d'Hiper-aules-laboratori 5G, que tenen una configuració d'hiperespais, recursos hipermedia i hiperrealidad, amplis i flexibles per a permetre la permeabilitat entre la realitat física, digital i virtual, amb dinàmiques d'aprenentatge compartit i col·laboratiu.

La creació de nous espais permetrà disposar de:


• Despatxos individuals pròxims al lloc on impartisca docència, que disminuïsquen els desplaçaments i permeten la impartició de classes i cursos a distància.


• Espais comuns de convivència i menjador que permeten la comunicació del personal del campus.


• Espais i instal·lacions per al servei de riscos laborals, gabinet mèdic, comité d'empresa i organitzacions sindicals.


Centre de Recursos per a l'Alumnat

L'equip de Bernabéu planteja la creació d'un Centre de Recursos per a l'Alumnat (C.R.A.) que canalitze les iniciatives de l'alumnat permetent la construcció real o virtual de prototips per als seus treballs acadèmics, final de grau, final de màster i Doctorat. Amb el CRA es podrà fomentar la cooperació multidisciplinària entre titulacions. Segons el pla, estarà dotat de tecnologies de simulació empresarial, disseny paramètric 3D, màquines de fabricació digital, etc.

 

Consolidar la plantilla del CAMPUS

Bernabéu defensa la teoria que si créix el nombre d'alumnes, s'aconsegueix augmentar i consolidar la plantilla docent. Perquè aquest increment de la plantilla docent siga de Qualitat proposa crear una Unitat de l'Escola de Doctorat amb programes propis que els permeten tindre el cicle integral d'Ensenyament Superior (Grau-Màster-Doctorat). Aquesta unitat de Doctorat tindrà una doble missió:


• Implantar un Pla Pedrera de professorat.


• La introducció de Doctors en el teixit empresarial del nostre territori.HUB-Tecnològic (HUBTEC)

D'igual manera i amb la finalitat d'albergar les iniciatives que generen aquesta major activitat d'I+D+i al campus proposa la creació d'un HUB-Tecnològic (HUBTEC), similar als de la Ciutat Politècnica de la Innovació (CPI) a València. Es concep com un espai de connexió entre Universitat, Empresa i Societat, que accelera les activitats intensives en coneixement. Trasplantar el model d'Innovació Oberta de la Ciutat Politècnica de la Innovació a Alcoi, posarà a la disposició de la comunitat universitària i de la societat un conjunt de laboratoris de tecnologies facilitadores com: DataLab, Digilab, Crealab, Fablab, Ecolab, etc.

Aquests laboratoris permetran treballar de manera sinèrgica a tot el personal del campus sota el concepte Smart learning factory.

Amb la finalitat d'assegurar la viabilitat del planter d'idees que produïsca el HUBTEC es planteja crear un espai d'emprenedoria IDEES-UPV, que oferisca formació, assessorament i espais d'incubació i acceleració de les iniciatives orientades a alumnes i titulats de la UPV amb iniciativa emprenedora.

Les dinàmiques de transformació socioeconòmiques i les velocitats de canvi accelerades actuals fan necessària la formació permanent. Aquesta formació requerirà d'espais propis físics, Centre de formació permanent CFP i d'espais virtuals.

 

Potenciar la relació amb Iberoamèrica


Segons Bernabéu, aquests últims, han de configurar un campus obert virtual internacional. Per a això serà necessari disposar d'un Centre de producció de material multimèdia. Especialment, els hauria de permetre aprofitar l'oportunitat que els brinda la llengua comuna que es comparteix amb Iberoamèrica. En aquest sentit tenim ja iniciatives que estan donant els seus fruits en alguns del màster propis que tenim implantats al campus.

Per a augmentar l'atractiu, prestigi i mobilitat dels títols establirem acords amb universitats internacionals i aconseguir dobles i triples titulacions mitjançant hibridació (matching) dels títols amb titulacions afins d'Universitats Internacionals, especialment les europees volen crear una oficina d'acció internacional i un Centre de Llengües (CDL) els fins de les quals seran proporcionar:


• Formació no reglada de llengües estrangeres perquè els alumnes aconseguisquen la competència lingüística.

• Suport i formació del professorat que imparteix docència en anglés en els graus i màsters en nom del manteniment de la qualitat de la formació oferida pel campus.

• Suport lingüístic a través d'assessorament personalitzat per a membres de la comunitat universitària.


Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació

L'ampliació del campus farà necessari transformar l'actual Biblioteca Campus en un Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI). Per a això es crearà un edifici propi amb tots els serveis universitaris de suport a l'aprenentatge, la docència i la investigació relacionats amb la informació i les tecnologies de la informació (TIC), així com amb les tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement (TAC).

El CRAI oferirà espais moderns i versàtils, col·leccions i recursos d'informació especialitzats en les àrees d'estudi i investigació del Campus; i una àmplia varietat de serveis tant presencials com electrònics dirigits fonamentalment a la comunitat universitària.

L'equip de Bernabéu proposa ampliar els espais de serveis i gestió del campus. Un projecte que se centre en les persones, requereix ampliar els serveis d'administració i gestió del campus.

 

El que passe a València, ha de passar a Alcoi

Si és director, iniciarà negociacions amb la UPV per a la creació d'una quinzena de Prefectures d'Àrea  amb una nova Relació de llocs de treball (RPT) per al PAS del Campus. Així, l'organigrama de gestió del Campus s'igualarà al de Vera, en València. És una màxima bàsica per a Bernabéu ei el seu equip: "Alcoi ha de tindre el mateix que València".

 

 

Paraninf

Vol dotar al campus d'un paranimf, aula magna que aculla els actes solemnes del Campus i funcione també com Sala de conferències i congressos oberta a la ciutat.


En l'àmbit cultural dinamitzarà les activitats des de baix, és a dir promocionant propostes culturals que arriben dels membres de la Comunitat Universitària i especialment dels alumnes.

Universitat Sènior

D'altra banda, continuaran millorant el funcionament de la Universitat Sènior lligant-la al nostre entorn i procurant una mica més d'autonomia en la seua gestió.


La banda de música continuarà i pretén millorar-la pel que fa al seu funcionament. El mateix que la col.laboració amb associacions culturals amb programacions conjuntes "tractant d'imbricar-nos culturalment a la Ciutat".

I finalment vol posar en valor la història dels ensenyaments tècnics a Alcoi. El comunicat de Bernabéu diu que "la nostra escola, que és una Escola moderna i de futur, té darrere una gran història de promoció de l'enginy, de la indústria i de l'economia. Realitzarem un projecte consensuat amb totes les persones que han participat en la recuperació de nombrosos elements didàctics històrics que posseïm, formant un grup de treball de persones internes i externes interessades en el tema. Integrarem al nostre Campus una exposició d'aquesta col·lecció museogràfica i valorarem a les persones que han fet possible aquesta història i els edificis en els quals estem i hem sigut situats".

 

Connectar amb la Beniata amb camins i escales mecàniques

Volen que el campus tinga la màxima connectivitat amb la ciutat i el seu entorn. Proposen crear diversos accessos que faciliten entrar al campus des de diferents punts de la ciutat. D'una banda, proposen connectar la Beniata amb el Campus mitjançant escales mecàniques i camins per als vianants i facilitar al mateix temps que els vehicles connecten amb els nous aparcaments.

 

Les infraestructures actuals i les de futur:

1.-Edifici Ferrándiz
2.- Edifici Carbonell
3. -Edifici Georgina Blanes.
14.- Pistes de Pàdel

Per a poder albergar aquestes propostes han realitzat un inventari dels actuals espais urbanístics disponibles pròxims al Campus.

4.- Complex industrial Mataix.
5.- Solar carrer Don Amalia 13, parcel·les 39 i 40.
6.- Instal·lacions Tutto Picolo.
7.- Solar carrer *Echegaray 14 (parcel·la 6) amb solar carrer Capellà Navarro 24 (parcel·la 5).
8.- Complex industrial Maquinària Ceres.
9.- Edifici Vicente Valls. Plaza *Mossen Josep 2
10.- Cinema Goya.

En la infografia es representen les zones verdes i servituds de pas, tal com podem observar en:

11.- Senda per als vianants
12.- Zona verda entre el Georgina Blanes i Complex industrial Maquinària Ceres
15. i 17.- Nou Accés Campus mitjançant escales mecàniques.
16.- Pàrquing Subterrani

Finalment, en la infografia es representa en 13 la possibilitat d'instal·lar una Piscina Climatitzada, igual que es disposa al Campus de Vera.

A aquests espais s'ha d'unir el Centre d'Innovació Digital en el Complex de Rodes, on el Campus d'Alcoi de la UPV ha de treballar en el projecte de transformació digital del teixit empresarial de la ciutat.

De la mà de l'Ajuntament

El full de ruta per al desenvolupament d'aquest pla de futur requerirà de la col·laboració de l'Ajuntament en la seua planificació urbanística. I de la redacció de Pla Director d'Infraestructures  que permeta el desenvolupament gradual d'aquest, d'acord amb les necessitats d'expansió real del campus.

Segons el candidat, "és un projecte integrat, ben estructurat i il·lusionant per a les persones del Campus i amb voluntat de ser estimat i respectat pels agents socials, empresaris i administracions. Amb la unió de tots serà possible està segona reconversió per a una definitiva consolidació del Campus a la ciutat".