El tiempo - Tutiempo.net
Alcoi
El temps

El Servei d’Atenció i Seguiment de persones amb problemes de Salut Mental Greu atén a 100 persones

Fotografia d'arxiu: Usuaris del SASEM

El programa tracta de treballar la rehabilitació cognitiva, l’educació física i psicomotricitat, les habilitats socials i el maneig de l’estrés i autocontrol amb tallers psicoeducatius.

Les persones amb problemes de Salut Mental Greu tenen com a recurs local el SASEM, un servei que treballa per millorar la seva qualitat de vida mitjançant propostes d'acolliment, autocura i suport comunitari.

El Servei d'Atenció i Seguiment per a les persones amb problemes de Salut Mental Greu, SASEM, que pertany a l’Ajuntament d’Alcoi, és un programa que es va iniciar al juliol del 2021. A 2022 el nombre de persones ateses ha sigut de 80, i d’aquestes, unes 12 van ser donades de baixa.

De les 68 persones en actiu en finalitzar l'any 2022, 37 són homes i 31 són dones. L'any 2023 (fins a la data) s'han donat d'alta en el programa 32 persones. Sumant a les 68 persones dels anys anteriors, en total s'han atès 100 persones. Actualment estan actives en el programa 78 persones.

El consistori vol recordar l’existència i importància d’aquest recurs aprofitant que el passat 10 d’octubre es va celebrar el Dia de la Salut Mental.

Aquest servei és primordial davant la necessitat d'haver detectat en persones entre 18 i 65 anys de tots dos sexes, problemes greus de salut mental, que són ateses o derivades des de la Unitat de Salut Mental de referència, una sèrie de necessitats que s'han fet més evidents amb la pandèmia, com ara la falta de suport familiar que garantisca la seua autonomia, la manca d'algunes capacitats i habilitats per a viure de manera autònoma en el domicili, la dificultat de vinculació amb els recursos del seu entorn i comunitat, la necessitat de suport específic en el retorn al domicili després d'un ingrés hospitalari, les dificultats de comprensió degudes a la mateixa patologia i a la deterioració cognitiva, requerint orientació, acompanyament i suport, així com el reconeixement d'un grau de Discapacitat o grau de dependència.

Partint de les dades recollides en la memòria del 2022, en relació al diagnòstic amb major representació és l'Esquizofrènia i altres trastorns Psicòtics amb un 32,44%, sent els menys representatius el Trastorn obsessiu-compulsiu i Trastorn esquizotípic de la personalitat amb un 3,8%. Quant a la comorbiditat psiquiàtrica, el 82,5% de les persones que ateses consumeixen algun tipus de substància tòxica.

En el SASEM es duen a terme diferents programes com el d'acolliment, autocura, suport comunitari, inserció social, intervenció social, suport a la integració social i un programa específic dirigit a l'entorn comunitari.

El programa tracta de treballar la rehabilitació cognitiva, l’educació física i psicomotricitat, les habilitats socials i el maneig de l’estrés i autocontrol amb tallers psicoeducatius. El servei de suport comunitari treballa en tres programes: Oci, orientació sociocultural i intervenció al mitja comunitari. A més compten també amb programes d’inserció social, intervenció familiar i integració social.

També es treballa en l’entorn comunitari per tal de sensibilitzar a la població mitjançant activitats diverses.

“Este programa facilita i millora la qualitat de vida de les persones amb malaltia mental, afavorint el procés d'integració comunitària. La Salut Mental ha de ser prioritària per a totes les administracions, per al Govern Local és primordial. És necessari que continue havent-hi i no es retallen les inversions en un sistema públic de salut accessible i de qualitat que promoga i garantisca el benestar psicològic de la ciutadania”, ha destacat la regidora de Polítiques Inclusives, Aroa Mira.

Per a acabar cal ressaltar l'alt grau de satisfacció de les persones usuàries del SASEM. Des del servei s'ha incorporat una enquesta perquè puguen valorar l'atenció del servei, les activitats i els possibles aspectes a millorar.