El tiempo - Tutiempo.net
Alcoi
El temps

El Síndic de Greuges demana informació a l'Ajuntament sobre la gestió de l'aigua a Alcoi

Aigua

Part de la queixa del Síndic de Greuges:

"Ens sol·licita que es reclame a l'Ajuntament d'Alcoi que els facilite les còpies dels comptes de pèrdues i guanys i dels balanços de situació que hauria d'haver presentat anualment l'empresa concessionària del Servei de Proveïment d'Aigües d'Alcoi des de 2001 fins a 2018 i, en el cas que els esmentats documents no hagen sigut presentats per l'empresa, que se li'n requerisca la presentació i que se'ls en lliure una còpia".

Aquesta petició del Síndic de Greuges ve per una queixa presentada per la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció, com a entitat participant de la Iniciativa Ciutadana per la Gestió Pública de l'Aigua. Aquesta iniciativa ciutadana va demanar l'11 de juliol de 2018 copia a l'Ajuntament dels comptes de pèrdues i beneficis i dels balanços de situació del Servei d'Aigües d'Alcoi, que Aqualia hauria de presentar anualment. Va passar un mes i La Carrasca no va rebre resposta consistorial. Per aquest motiu, el 23 d'agost de 2018 va presentar la queixa formal al Síndic de Greuges. Segons una cronologia presentada per Iniciativa Ciutadana per la Gestió Pública de l'Aigua als mitjans de comunicació, aquest 28 de juny de 2019 "davant de la falta de contestació per part de l'Ajuntament d'Alcoi, el Síndic li envia una altra sol·licitud de resposta i l'adverteix que, si no contesta en 15 dies, donarà compte de la seua actitud hostil en el pròxim informe anual que presente a les Corts".

Aquesta iniciativa ciutadana sosté que açò és "una falta de resposta a la petició d'informació" i és "una evidència més de l'incompliment del plec de condicions del contracte i del desinterés del Govern municipal en controlar la gestió que fa l'empresa privada d'un bé públic fonamental com és l'aigua". El Síndic de Greuges ha enviat una queixa a l'Ajuntament d'Alcoi "motivada per la falta de contestació a una petició d'informació, presentada fa un any, en la qual es demanava còpia dels comptes de pèrdues i beneficis i dels balanços de situació del Servei d'Aigües d'Alcoi, que Aqualia, l'empresa concessionària, hauria d'haver presentat tots els anys".

Segons el comunicat d'Iniciativa Ciutadana per la Gestió Pública de l'Aigua, "el Síndic de Greuges, després de sol·licitar de manera reiterada la informació a l'Ajuntament d'Alcoi i de comprovar que els documents enviats finalment no es corresponien en absolut amb la documentació demanada, el passat 15 de maig va resoldre la queixa amb l'emissió d'una recomanació a l'Ajuntament d'Alcoi en la qual fa constar que la documentació sol·licitada es tracta clarament d'informació pública". El Síndic, en la seua recomanació, indica que "l'Ajuntament d’Alcoi pot permetre i facilitar la informació sol·licitada, i si no la té, informar de la inexistència d’aquesta i de les circumstàncies que puguen haver concorregut a aquesta falta. No hi ha més".

Segons la informació de la iniciativa ciutadana, el divendres 12 de juliol (15 dies després del 28 de juny), el Síndic "donarà compte de la seua actitud hostil en el pròxim informe anual que presente a les Corts".


La Iniciativa Ciutadana per la Gestió Pública de l'Aigua sosté que el govern té "poca o nul·la gana i l'escàs compromís que manifesta en controlar la gestió de l'aigua pública per part de l'empresa privada Aqualia". Afirma que és "incomprensible" que "no s'estiga exigint el compliment dels plecs de condicions ni tan sols pel que fa a l'obligatorietat de la presentació dels documents comptables que se sol·liciten".


Segons aquesta iniciativa ciutadana hi ha "moltes altres irregularitats" en el servei d'aigua com és el cas de "l'envelliment del parc de comptadors, incoherència en les dades d'eficiència en el consum, inexistència de reunions de la Comissió de Seguiment i Control del Servei, assumpció municipal de despeses que corresponen a l'empresa, etc.". Aprofita aquest comunicat per a reivindicar una vegada més "la necessitat de recuperar la gestió municipal del Servei d'Aigües, bé siga directament per l'Ajuntament, bé a través d'una empresa íntegrament municipal (no una empresa mixta, en què el control real tornaria a estar en mans de l'empresa privada)".