El tiempo - Tutiempo.net
Alcoi
El temps

Els 10 drets dels alcoians que vulguen participar en la gestió municipal

Imatge de recurs dels pressupostos participatius, en una edició passada.

El nou Reglament de Participació Ciutadana d'Alcoi s'ha publicat aquest 26 d'octubre al Butlletí Oficial de la Província i entrarà en vigor d'ací a 15 dies. Inclou aquesta declaració d'intencions: "Amb aquest reglament volem contribuir al fet de la participació en tota la seua extensió, amb tot el que suposa de canvis en les formes i les concepcions del discurs, i la pràctica política i de repte, tant per a l'administració local com per a tots els ciutadans i ciutadanes".

El pròxim mes de novembre entra en vigor el nou reglament de participació ciutadana d'Alcoi, que estableix fins a 10 drets per a la ciutadania. Per exemple, hi ha dret a demanar aclariments sobre actuacions municipals, a presentar queixes o a fer propostes d'actuacions. Però aquest reglament de poc serveix si la ciutadania no s'involucra i l'Ajuntament no transmet de manera eficient els canals de participació.

S'ha publicat en el Butlletí Oficial de la província el nou Reglament de Participació Ciutadana, que deroga el que estava actiu de l'any 2000 i estableix els drets dels ciutadans i els canals de participació. Com saben, ja es pot reclamar reunions o presentar propostes mitjançant les entitats i associacions, però amb l'actual reglament es fomenta una participació més directa del ciutadà a títol individual. El reglament marca que d'ací a sis mesos com a màxim s'ha de crear un registre dels ciutadans que declaren la seua voluntat de participar a títol individual. I es manté el Registre Municipal d'Entitats al que s'han d'inscriure les associacions aportant una sèrie de documents que es detallen en l'article 20 del reglament, que es pot consultar ací.

El nou reglament detalla un total de 10 drets de la ciutadania, drets "que realment es puguen exercir" i que la ciutadania ha de voler exercir. Són els següents.

  1. Dret a la Participació, a intervenir mitjançant una associació o directament de manera individual en la gestió municipal.
  2. Dret a la informació, potenciant canals d'informació digitals en detriment del paper, i difonent l'ús de la web de l'Ajuntament. Les associacions i entitats rebran la informació directament.
  3. Dret de petició, perquè tots poden fer peticions o sol·licituds, o demanar aclariments sobre les actuacions municipals. S'ha de fer per qualsevol canal que assegure la identitat del que fa la petició, i l'Ajuntament l'ha d'admetre a tràmit a menys que no s'identifique l'autor, que no siga competència municipal o que requerisca un tràmit administratiu o un procés judicial. Si no es dóna cap d'aquests casos, l'Ajuntament ha de respondre en màxim dos mesos.
  4. Dret a l'audiència. Els ciutadans poden demanar audiència amb els responsables municipals per a rebre informació sobre una qüestió concreta. Ho ha de demanar el 2 per cent de les persones empadronades majors de 18 anys, açò en Alcoi suposa quasi mil persones.
  5. Dret a la iniciativa popular. Els ciutadans poden presentar propostes d'acords o actuacions o projectes de reglament, que han de ser respostes en un termini no superior a dos mesos.
  6. Dret a la consulta popular o referèndums, que encara que es vulguen fer han de ser aprovats pel Govern Central. Tan sols es poden fer per a qüestions de competència municipal o de caràcter local, amb un màxim de dos a l'any sense repetir consulta en una mateixa legislatura.
  7. Dret a presentar queixes, reclamacions i suggeriments, que han de rebre una resposta raonada. Es poden presentar mitjançant les Oficines d'Informació Ciutadana, bústies de reclamacions, i la web municipal.
  8. Dret d'intervenció en les sessions públiques municipals, açò és en els plenaris o en els organismes municipals que les facen públiques. Un dels drets més difícils d'aplicar mentre els plenaris tinguen la durada i complicació burocràtica que presenten ara.
  9. Dret a una política de foment de les associacions ciutadanes, amb subvencions i facilitat per a l'ús de mitjans públics.
  10. Dret d'utilització d'espais públics per a exercir el dret de reunió.


Amb aquests drets es vol assegurar que, qui vulga participar en la gestió municipal, puga; però també detalla que l'ajuntament ha de promoure la difusió del reglament "de manera sintètica i entenedora, per al millor exercici dels drets a la ciutadania".

L'oficina per a canalitzar les peticions i informar del funcionament de l'Ajuntament és el SIAC, el Servei d'Informació i Atenció al Ciutadà que es troba en les dependències del registre al carrer Sant Llorenç 2. També s'han d'incorporar punts telemàtics d'informació, i facilitar que la web municipal siga espai on presentar suggeriments o opinions. El reglament també preveu el desenvolupament progressiu d'una "xarxa d'informació pública oberta a la ciutadania". Es preveu la creació també de Consells Sectorials, com a organs de participació. 

A banda, es preveuen processos participatius que han de permetre "la incorporació del màxim nombre de ciutadans i ciutadanes" i on es fomente "el debat i contrast d'arguments" entre ciutadania i responsables municipals. Aquests processos han de comptar en diverses fases com ara una de formació a la ciutadania i altra de seguiment "per tal que els acords es duguen a terme". Aquests processos participatius es consideren fonamentals en l'elaboració dels pressupostos municipals, els plans d'ordenació urbana o els expedients de contractació.