El tiempo - Tutiempo.net
Alcoi
El temps

Els edificis d’Alcoi deuran superar una inspecció tècnica després dels 50 anys

Edificis del centre d'Alcoi rehabilitats / AM

Una altra novetat que recull aquesta Ordenança és la regulació del Registre Municipal de Solars i Edificis a Rehabilitar. En el registre, constaran els edificis i solars que requereixen algun tipus d'intervenció i es requerirà als seus propietaris perquè duguen a terme les actuacions pertinents.

La nova ordenança de la Inspecció Tècnica d'Edificis a Alcoi ja està vigent. Tots els edificis de més de 50 anys hauran de passar aquesta inspecció i, després, fer-ho com a màxim cada 10 anys. Aquesta ordenança s'adapta a la normativa autonòmica.

L'objectiu fonamental d'aquesta ordenança és obtenir la màxima informació per a adoptar mesures que afavorisquen les actuacions de renovació, regeneració i rehabilitació urbana, mitjançant les actuals tècniques de gestió urbanística en el sòl urbanitzat. Ha millorat la redacció per a evitar duplicitats i contradiccions amb la regulació autonòmica.


Cal destacar que la Inspecció Tècnica d'Edificis consisteix en una inspecció periòdica i obligatòria dels edificis i construccions realitzada per tècnic competent, dirigida a determinar l'estat de conservació dels mateixos i verificar el compliment dels estàndards imposats per la normativa urbanística i de règim del sòl. Altre dels supostos per pasar aquesta inspecció, a banda dels 50 anys d’antiguitat, és que els propietaris pretenguen acollir-se a ajudes publiques.


Aquesta ha sigut una mesura duta a terme per a solucionar un dels principals problemes plantejats per la ciutadania i és que, al·legaven no conéixer quan havien de tornar a passar la inspecció. D'aquesta manera d'una banda servirà com a recordatori, igual que es fa amb altres inspeccions com la de vehicles o ascensors.


La validesa de la inspecció serà de 10 anys. No obstant això si els Serveis Tècnics Municipals, detectaren deficiències en l'estat general d'un immoble abans de complir-se aquest termini. Fins al moment amb la normativa local l’ITE tenia una validesa de cinc anys, amb aquest canvi la norma local s'adapta a l'Autonòmica. Una altra novetat que recull aquesta Ordenança és la regulació del Registre Municipal de Solars i Edificis a Rehabilitar. En el registre, constaran els edificis i solars que requereixen algun tipus d'intervenció i es requerirà als seus propietaris perquè duguen a terme les actuacions pertinents.


Lorena Zamorano, regidora de Patrimoni, apunta que “amb aquesta innovadora facultat recollida en la legislació urbanística, l'administració local pretén incidir en la regeneració urbana de determinades zones molt afectades com el centre de la ciutat, on els solars i edificis sense cap manteniment estan afectant i enlletgint molt seriosament la imatge d'un entorn singular declarat Conjunt Històric-Artístic”.