El tiempo - Tutiempo.net
Alcoi
El temps

Ibi executarà diversos projectes urbanístics per valor d'1.448.000 euros

Les obres es faran quan finalitzen els tràmits dels expedients de contractació

El romanent de tresoreria del consistori iberut ha possibilitat aquestes obres i millores en la urbanització del barri San Miquel, carrer Sant Nicolau i barri de Campos, millores en la plaça de la Sarga i el barri Sant Jaume

El primer projecte es denomina renovació de la infraestructura hidràulica d'aigua potable i pavimentacions en el barri Sant Miquel. Les actuacions que es van a dur a terme són: renovació i adequació a la normativa d'accessibilitat de les aceres, reforç del ferm en vials, modificació de l'enllumenat públic, millora de la xarxa de proveïment, reposició d'arquetes i registres afectats de les obres.

En el carrer Sant Nicolau les obres que es van a desenvolupar són la reparació de la vorera i el ferm, demolició d'aceres existents i arrencada de vorada, fresat de capa de rodadura, excavació per a conformació de caixa de ferma, estès i compactació de sòl, pavimentació del vial, modificació de l'enllumenat públic i col·locació de mobiliari urbà i jardineria.

Finalment, en el carrer José Pineda i avinguda d'Alcoi, a l'altura dels carrers Unamuno i Salvador Dalí, es van a renovar i adequar a la normativa l'accessibilitat de les voreres, es va a millorar la xarxa de proveïment i es va a construir un embornal.

La segona actuació es va a desenvolupar en la Plaça de la Sarga, on es va a renovar la xarxa d'aigua potable i sanejament, es va a canviar la pavimentació, es van a instal·lar jocs infantils i a realitzar treballs de jardineria.

Al barri Sant Jaume també es va a renovar la xarxa d'aigua potable i les voreres, adaptant-les a la normativa vigent, es va a millorar la xarxa de sanejament i es va a asfaltar la zona. Les obres comprenen els carrers Alfonso VI, Babieca, Tizona, Jurament de Santa Gadea, Xixona, El Cid (en la vorera sud), Tractat d'Almizra i Jaime I, en el tram comprès entre els carrers Xixona i El Cid.

El tinent d'alcalde de l'àrea d'Urbanisme, Santi Cózar, assenyala que s'estan duent a terme "els tràmits per a iniciar l'expedient de contractació de l'obres. La intenció és que, quan existisca una empresa adjudicatària, sol·licitar una baixa econòmica per a realitzar millores en altres zones del municipi, que es duran a terme en funció de la quantia obtinguda, tals com: plaça Miguel Servet, Plaça dels Geladors, la urbanització de la mitjana de l'Avinguda de la Província i la construcció d'una pista de pàdel i una pista per a monopatins".

Cózar manifesta que "des de l'Ajuntament d'Ibi seguim treballant per a millorar els serveis de la nostra ciutat i atendre a les demandes dels ciutadans. També existeixen moltes actuacions que són necessàries i es troben en període de valoració i redacció del projecte per part dels tècnics municipals".