El tiempo - Tutiempo.net
Alcoi
El temps

Article d'opinió de Jaume Brotons, membre del col·lectiu 'Espai No Més Precarietat Alcoià-Comtat'

Jaume Brotons

La diversitat funcional a la nostra ciutat. L'accés al col·legi d'adults 'Orosia Silvestre' d’Alcoi

En escrit de 21 de novembre de 2016, la Asociació “AVANZAR”, es va dirigir a l’Ajuntament de Alcoi, on exposaba, el dret Universal a la’Accesibilitat que deuen cumplir tots els entorns urbans, edificis, serveis, per ser utilizables per totes les personas en condicions de seguretat, i de la forma mes autónoma posible, fen menció a tota la Normativa que recullis el drets de tots els ciudadans a tindre garantida la igualtat i no discriminació, independenment de la seua condició física, mental, de géner, i la legislació pertinent : Llei-1/1998 de la Generalitat Valenciana, d’Accesibilitat i supresió de Barreres Arquitéctoniques, Urbanístiques i de Comunicació . Decret 39/2004 que desenvolupa la anterior llei, i decret 151/2009 del Consell de la Generalitat Valenciana, on s’aproven les exigéncies básiques de disseny i qualitat en edifcis d´habitatge i allotjament.

En este escrit de “AVANZAR” es solicitaben una serie de punts dácord, per evitar la discriminació i el problemas que venen patin fa anys les persones amb discapacitat reduida, aixi, que es solucionen els problemes de accesibilitat al entorn del edifici de formació CFPA Orosia Silvestre, i que per valorar les posibles solucions es tengera en compte l’estudi de l’edifici contemplat en el “Pla Integral d’Accesibilitat sobre la Ciutat d’Alcoi”, i que aquet projecte va ser ampliament solicitat pels ciudadans en el Pressupostos Participatius.

Les demandes del col-lectiu de Diversidad Funcional, es van plantejar en una Moció al Ajuntament en Diciembre de 2016, i aprobada per tots el Grups Municipals, per unanimitat.

Pasat mes de dos anys de estos acords, no sa fet res, i curs darrer curs, la gent en dificultats de movilitat no ha pogut matricularse en el Cursos del Colegi Orosia Silvestre, tenin que renunciar al seu dret de accés a la Cultura, per falta de accesibilitat en un edifici públic.

En escrit de 23 de juliol de 2018, la Asociació “Avanzar”, es dirigix una vegada mes a l’Ajuntament, recordan la indiferéncia i passivitat del govern municipal, per donar solució al colectiu. A mes a més es va plantejar per part de Avanzar, que en cas d’haver-hi dificultats per tractar-se d’un edifici que no és propietat municipal, es considerara la proposta de cercara un espai alternatiu i accesible per a atendre les necessitats i evitar la “exclusió de les persones amb diversitat funcional”.

El colectiu sol-licitava al escrit, es cumplisquen el acords de la moció, de 26/11/2016, que per al Curs 2018/2019 l’Ajuntament cerque alternatives en altres espais accesibles, mentres es realicen les obres de millores de l’accesibilitat ( que no han comensat) que s’obriga un termini de matriculació extraordinari, i es faxa una campanya informativa en els mitjans municipals sobre les alternatives que oferis l’Ajuntament. També AVANZAR es reserva, que en el cas de no atendre les seues demandes i el curs 2018/2019 “continué la exclusió de persones amb diversitat funcional, privant-se’ls del dret a l’educació i la cultura, emprendrá les accions judicials legals necessáries perque es respeten el seus drets”.

Estem en 2019, en ple estiu i passat aquest començarà el curs al setembre, sense que se sàpia cap notícia per part del Consistori municipal, sobre si hi ha una solució a l'accessibilitat de les persones amb diversitat funcional per al curs que s'iniciarà, 2019-2020. Un any més d'espera i després de l'acord del Plenari de l'Ajuntament de Desembre 2016, sense donar solució a l'accessibilitat al Orosia i a l'Escola de Belles arts. El nostre Ajuntament no compleix amb la pactat sobre accessibilitat a la nostra ciutat, i té als afectats sense tindre'ls en compte, ni tan sols un contacte que supose una resposta formal, un escrit, una solució en definitiva,….. ¿en veritat no s'ho mereixen, les persones que per la seua situació física no poden accedir als serveis de qualsevol ciutadà?, és necessari ser castigats més, o tenen ja suficient amb véncer obstacles tots els dies, per a sumar un més, com el no poder accedir a la Cultura, com qualsevol ciutadà.

Novament el col-lectiu AVANZAR, va fer una nota de data 26 de septiembre de 2018 denuncian tota la situació creada i exigin una reunió urgent en els responsables municipals, -Alcalde, Regidors de les Árees de Serveis Socials i Educació-, per exigir una resposta inmediata. No hi ha hagut contestació.

Es necessari denunciar toda aquestá situació que viuem les persones en Diversitat Funcional, i la falta de resposta del Equip Municipal de Govern, per donar solució al mateix, amb un sector vulnerable de la població i que té els mateixos drets que la resta dels ciudadans a accedir a la Educació i la Cultura. El trobar una solució inmediata per part del Govern Municipal es prioritari, i mereix la atenció de la administració municipal, per la seua responsabilitat en la gestió dels Centres educatius públics locals, a mes de atendre les necesitats de un col-lectiu en situació de vulnerabilitat.