El tiempo - Tutiempo.net
Alcoi
El temps

La Mancomunitat ja compta amb Pla d'Igualtat

El pla d’acció establert al Pla d’Igualtat disposa de huit àrees d’actuació per a identificar les possibles situacions de desigualtat per motius de gènere de forma interna. 

La Manco de les nostres comarques ha aprovat el seu Pla d'igualtat intern. Així, incorpora la perspectiva d’igualtat de gènere en totes les àrees de l’entitat.

Garantir i revisar els processos de contractació per a evitar la discriminació; promoure la formació, promoció i classificació professional en matèria d’igualtat; prevenir riscos laborals; establir mesures de conciliació; mantenir i millorar els mecanismes de revisió per tal d’eliminar qualsevol discriminació retributiva; i garantir l’ús d’imatges i llenguatge igualitari a l’organització. Aquests són els objectius del Pla d'Igualtat que la Mancomunitat de L'Alcoià i El Comtat ha aprovat.

El pla se centra en la comunicació i accions internes. Cal destacar que, de cara a l'exterior, el Departament d’Igualtat que ofereix els seus serveis a tots els municipis integrants.

El pla d’acció establert al Pla d’Igualtat disposa de huit àrees d’actuació per a identificar les possibles situacions de desigualtat per motius de gènere. Dins de cadascuna d’aquestes àrees, s’emmarquen els objectius estratègics, articulats en les accions per a intervenir sobre les situacions de desigualtat o discriminació.

D’acord amb l’article 46.1 de la Llei Orgànica 3/2006, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, els plans d’igualtat pretenen establir en les organitzacions la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, mitjançant l’erradicació de qualsevol mena de desigualtat que per raó de sexes puga existir a una entitat.