El tiempo - Tutiempo.net
Alcoi
El temps

L’Ajuntament d’Alcoi aprova la convocatòria d’ajudes per a rehabilitar façanes i mitgeres

Carrer Entença Alcoi

L’import de les ajudes s’abonarà una vegada finalitzades les obres, després d’entregar la documentació sol·licitada en el Departament d’Urbanisme a través de la Seu Electrònica Municipal. Les ajudes poden sol·licitar-se fins al pròxim 1 d’octubre, també a través de la seu electrònica municipal.

Les subvencions estan específicament destinades a immobles del carrer Na Saurina d’Entença i del barri de Batoi, encara que s’inclouen també façanes catalogades de tot el terme municipal i les d’edificis del Conjunt Historicoartístic

L’Ajuntament d’Alcoi ha publicat la convocatòria de 2021 i les bases per a la concessió de subvencions destinades a rehabilitar façanes catalogades en tot el terme municipal, així com per a les situades en el barri de Batoi i al carrer de Na Saurina d’Entença i per al tractament de façanes i mitgeres situades en el conjunt historicoartístic.

La dotació pressupostària per a aquesta línia d’ajudes és de 50.000 euros, que s’empraran a subvencionar el 50% de cada presupost presentat, fins a un màxim de 4.000 euros en cada cas. Segons s’informa en les bases de la convocatòria, en les sol·licituds que incloguen més d’una façana, els pressupostos hauran de ser independents i conjuntament no podran obtindre una subvenció superior als 6.000 euros.

Aquestes mateixes condicions aplicaran també a les ajudes per al tractament i rehabilitació de mitgeres situades en el conjunt historicoartístic i visibles des de la via pública. En el cas que les façanes i mitgeres pertanguen a un mateix immoble, les ajudes hauran de sol·licitar-se per separat per a tots dos elements i es tramitaran en expedients independents.

Segons el regidor d’Urbanisme, Jordi Martínez: “amb aquestes subvencions volem ajudar els veïns a posar a punt els seus edificis i contribuir amb això a millorar la imatge i l’estat de la ciutat. Enguany, la convocatòria prioritza els carrers que més pressió circulatòria i contaminació ha suportat en les últimes dècades, com és Na Saurina d’Entença i un barri tan important per a la ciutat d’Alcoi, com és Batoi”.

L’import de les ajudes s’abonarà una vegada finalitzades les obres, després d’entregar la documentació sol·licitada en el Departament d’Urbanisme a través de la Seu Electrònica Municipal. Els potencials beneficiaris hauran de justificar la completa finalització dels treballs en el termini màxim d’un mes a comptar des de l’expedició del certificat final d’obres.

Les bases han sigut publicades en el Butlletí Oficial de la Província i l’enllaç pot consultar-se a través de la seu electrònica municipal, on també estan disponibles els documents requerits. Les ajudes poden sol·licitar-se fins al pròxim 1 d’octubre, també a través de la seu electrònica municipal.