El tiempo - Tutiempo.net
Alcoi
El temps

Les pancartes tornaran a penjar del balcó de l’Ajuntament de ‘manera ocasional i reversible’

A abril el Grup Municipal Popular, Compromís Alcoi, Ciutadans, Podem i Guanyar Alcoi, van presentar una moció en la qual s'instava a autoritzar la col·locació d'aquests elements en la façana del Consistori.

Les recomanacions tècniques en base a les que s'ha elaborat la instrucció afirmen que les pancartes es podran tornar a col·locar "de manera ocasional, reversible i pel temps de duració estricte de l'activitat o esdeveniment que es pretén publicitar".

El Ple Municipal aprovarà demà una instrucció per facilitar, de nou, la col·locació de les pancartes al balcó de l’Ajuntament. Ho fa després d’un fet que ha generat polèmica en diverses ocasions al llarg de l’any, la primera d’elles va ser al març amb la demanda per part del Col·lectiu 8 de Març de celebrar el Dia de la Dona. Després altres entitats es van veure afectades també per la negació per part del consistori.

L’Ajuntament va respondre que no permetria “la col·locació de cap mena de cartell o anunci de la classe que siga en cap edifici municipal, ni façanes, murs o tancaments ni la col·locació d'anuncis penjants travessant la via pública en el centre de la ciutat per a complir amb la normativa vigent, en aquest cas l'homologació i pla de protecció del centre històric”.

A abril el Grup Municipal Popular, Compromís Alcoi, Ciutadans, Podem i Guanyar Alcoi, van presentar una moció en la qual s'instava a autoritzar la col·locació d'aquests elements en la façana del Consistori, el govern es va comprometre a articular la normativa pertinent perquè es regulara la col·locació de les esmentades pancartes, harmonitzant l'ordenació municipal a aquest efecte.

La polèmica es va suscitar a partir de la denúncia que el Partit Popular va elevar a la D.G. de Cultura per l'omissió d'informe patrimonial en els casos de repavimentació d'alguns espais públics del centre històric. Circumstància que va posar en alerta al govern sobre, si en la col·locació d'aquests elements en la façana dels edificis del centre històric, es poguera veure també com un incompliment de la normativa de protecció de conjunt històric, ja que en l'ordenança que ho regula es recull expressament tal prohibició.

Aleshores, des del departament de participació ciutadana es va sol·licitar informe sobre aquest tema a la Direcció Territorial de Cultura. Informe que hui en dia, i havent transcorregut més de 5 mesos no s'ha notificat a l'Ajuntament. Per aquest motiu i a fi de portar a efecte els acords pel Ple, des de la regidoria de patrimoni històric s'ha sol·licitat informe sobre aquest tema als serveis jurídics municipals.

INFORME

Aquest informe advertint-se de l'ambigüitat del precepte recollit en l'Ordenança recomana, i donat el caràcter general d'aquesta, la justificació que permetria defugir aquesta generalitat a través de dos condicionants; “L'existència d'un límit temporal i que els elements publicitaris han d'harmonitzar amb les edificacions i no alterar les condicions arquitectòniques d'aquestes”.

Seguint les recomanacions tècniques s'ha elaborat la Instrucció que s'aprovarà en el Ple aquest divendres, per la qual es permetrà de manera ocasional, reversible i pel temps de duració estricte de l'activitat o esdeveniment que es pretén publicitar, la col·locació de pancartes o dispositius de similar naturalesa que anuncien activitats cíviques, culturals, etc. en immobles del centre històric, sempre que harmonitzen i no alteren les condicions arquitectòniques dels immobles, sent que en cada cas s'avaluarà pels serveis tècnics municipals.