El tiempo - Tutiempo.net
Alcoi
El temps

Article d'opinió de Jaume Brotóns, membre del Grup No+Precarietat Alcoiá-Comtat

Jaume Brotóns

L'ingrés mínim vital continua sent una prestació incompleta

L'Ingrés Mínim Vital es va aprovar el 29 de Maig de 2020, el paga l'INSS Institut Nacional de la Seguretat Social i està definit com “una prestació n…

L'Ingrés Mínim Vital es va aprovar el 29 de Maig de 2020, el paga l'INSS Institut Nacional de la Seguretat Social i està definit com “una prestació no contributiva de la Seguretat Social dirigida a prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que visquin soles o estan integrades en una unitat de convivència i no tinguin recursos econòmics suficients per a la cobertura de les seves necessitats bàsiques",

Ha resultat ser un fracàs en la seva forma d'apl·licarse. Aquest raonament la fan moltes Entitats Socials, en comprovar el nombre de persones que hi recorren davant les incidències del tràmit de l'Ingrés Mínim Vital.

L'Ingrés Mínim només ha arribat al 22% de les persones en "Risc de Pobresa", dels quals el 42% dels seus membres són menors (reduint en part la pobresa infantil), però tràmits burocràtics i un cert "maltractament Institucinal" fan que per a molts perceptors de l'Ingrés Mínim Vital, estant en la pobresa, s'hagi convertit en un verdar calvari.

Els criteris per a la seva aprovació són molt dispars, s'exigeixen que si és una Unitat Familiar Unipersonal es demostri viure autònomament i per això ha d'acreditar si és menor de 30 anys, dos anys de vida autònoma (per exemple a través de l'empadronament i de la vida laboral que demostri haver treballat aquest termini de forma independent), i si és més gran de 30 anys un any de vida autònoma. Per a les Unitats Familiars de mes de un membre, cal un període mínim de 6 mesos de convivència.

Després la forma de tenir en compte els ingressos per al seu càlcul, significa que no s'ha de presentar cap document, per exemple que no es percep cap prestació de l'atur, o no es Treballa, o no es cobra cap prestació del propi INSS, sinó que amb autorització a la sol·licitud es creuen dades amb els diversos Organismes, entre ells destaca l'AEAT (Hisenda) que és la que trasllada les dades fiscals i té en compte l'última declaració de renda presentada (ara en aquest moment la de 2021) i si hi va haver ingressos  en la Renta de 2021 i ara no es percep res, no se li dóna l'IMV per aquests ingressos de fa dos anys i el contrari si el 2021 no es tenien ingressos i ara es treballa es continua percebent l'IMV, amb el risc que després el mateix INSS demane les quantitats percebudes com a "cobraments indeguts" i calgui tornar-los en un termini curt.

El temps màxim de 6 mesos de resolució de l'expedient de sol·licitud, es sobrepassa i després davant les denegacions contínues d'aquesta Ajuda, la majoria pels ingressos com citàvem però també per la situació que figuri a l'empadronament, ja que moltes vegades hi ha persones que conviuen sense cap vincle familiar i se'ls denega aquest ajut, i es fa necessari que els Serveis Socials acreditin mitjançant certificació el fet que els convivents no són una mateixa unitat de convivència al domicili,

L'Ingrés Míním Vital es va aprovar davant el fet que hi havia 17 Rendes Mínimes autonòmiques i cadascuna amb uns requisits, imports i terminis diferents i es va fer compatible amb aquestes, però les Autonomies l'han fet les seus Rentes "subsidiàries" de l'Ingrés Mínim vital, i és necessari primer la petició del mateix i després es complementa la diferència d'imports i altres ajuts (subministraments, ajut pagament habitatge) amb la renda autonòmica. A la Comunitat Valenciana la Renda Valenciana d'Inclusió.

L'embús a l'INSS per manca de personal, per tenir l'atenció presencial tancada al públic, pel nombre d'incidències, fa que molts expedients fins i tot amb les pertinenetes reclamacions  es cancel·lin. Només la possibilitat de tramitar-lo telemàticament és la única forma àgil de sol·licitar-ho. Molts col·lectius de lluita contra la pobresa, han plantejat al Ministeri d'Inclusió, del ministre Escrivà, la necessitat que es complementin millor les diferents administracions (els Serveis socials de caràcter local que han d'emetre informes de com es troba una Unitat de Convivència) o de la manera a tenir en compte els Ingressos.

La gent va perduda quant a informació sobre la prestació. Ara a primers d'any esperaven una pujada anunciada del 15%, però com que aquesta ja es va donar de forma provisional al juny per la inflació generada per la Guerra a Europa, ara s'ha consolidat aquesta pujada, sense fer-ne cap més, però els perceptdors l'ignoren.

Una de les modificacions recents és la compatibilitat a la feina de l'IMV, i que reduirà percentatges dels ingressos a tenir compte per a la seva aprovació a aquelles persones perceptores que s'incorporin al mercat de treball.

L'IMV tenia perspectives d'arribar a moltes més gent, tot i que ho ha fet a mig milió de llars i 1.400.000 persones, però en una forma irregular i molt lluny del seu objectiu de reduir ampliament la pobresa.

Aviat llauraran tres anys de la seva aprovació i continua tenint moltes incidències i errors en la seva legislació i sense que el Govern faci res per solucionar el problema.