El tiempo - Tutiempo.net
Alcoi
El temps

Més ajudes econòmiques, avantatges fiscals i major suport institucional, les principals reivindicacions de la indústria d’Alcoi

Poligon Cotes Altes / AM

L'acció duta a terme per l'Ajuntament que més afirmen conéixer són el foment de l'emprenedoria, amb iniciatives com a Activa Àgora i Àgora Coworking

El 60% de treballadors i d'empresaris assegura que les seues empreses han iniciat o estan en procés de transformació digital.

L’Ajuntament d’Alcoi i la Cambra de Comerç han enquestat a empresaris per conèixer quines són les seues principals reivindicacions i necessitats. Segons el consistori, l'enquesta reflecteix com a principals necessitats de la indústria un major suport institucional, la insuficiència d'ajudes i la seua dificultat per a obtindre-les.

Aquestes dades ixen de 152 enquestes a responsables d'empreses i altres 303 a persones contractades de 486 activitats industrials. Amb les respostes i dades obtengudes, empresaris i l’Ajuntament intentaran buscar solucions a les reivindicacions. Aquesta acció forma part del Pla Director d'Impuls Industrial d'Alcoi (Impulsalcoi), que consta de sis eixos bàsics i 28 accions concretes.


Com a solució, els empresaris proposen generar més ajudes o avantatges fiscals (37,3%), així com major suport institucional (17,6%). En tercer lloc, un 15,9% esmenta la necessitat de disposar de major sòl industrial o un preu menor d'aquest. Per part seua, els treballadors substitueixen aquest tercer aspecte pel suggeriment de millora dels accessos i la mobilitat, especialment les plantilles d'empreses situades en La Beniata.


Altra dada que s’extrau de les enquestes és que, quant a les necessitats en formació, quasi el 70% de treballadors considera que no requereix cap mena de formació addicional. No obstant això, els enquestats que tenen a altres empleats al seu càrrec, sí que destaquen els idiomes com la principal necessitat formativa.


A més, més el 60% de treballadors i d'empresaris assegura que les seues empreses han iniciat o estan en procés de transformació digital. En l'apartat de mobilitat, tant l'empresariat com les plantilles es desplacen majoritàriament amb cotxe als seus llocs de treball i justifiquen que no empren el transport sostenible perquè necessiten el cotxe per a desplaçar-se a causa del treball que realitzen i perquè, després del treball requerisquen el vehicle per a acudir a altres llocs.


Accions ja realitzades per l’Ajuntament


Entre l'empresariat, les accions dutes a terme per l'Ajuntament que més afirmen conéixer són el foment de l'emprenedoria, amb iniciatives com a Activa Àgora i Àgora Coworking (33,3%), el foment de la innovació o la creació de mecanismes per a incorporar talent a la indústria, com Portalemp o ForoEmpleo (25,8%), així com el foment del talent humà per mitjà del Consell de Formació Professional o Actaio (25,3%). La incorporació de talent a través de Portalemp o Foroempleo i el foment del talent humà són, per part seua, les accions més notòries entre els treballadors, segons un comunicat facilitat per l’Ajuntament.


Segons subratlla el regidor d'Indústria, Jordi Segura, “l'Ajuntament d'Alcoi està prenent mesures per a revitalitzar l'economia de la ciutat i reactivar el seu teixit industrial, amb un pla industrial consensuat per tots els actors socioeconòmics de la ciutat i confirmat unànimement pel Consell Econòmic i Social. Per a nosaltres és imprescindible escoltar i conéixer quines són les necessitats i àrees de possible millora de la indústria, amb la finalitat de focalitzar i optimitzar els recursos disponibles, tal com estem ja fent”.