El tiempo - Tutiempo.net
Alcoi
El temps

Article d'opinió de Manuel Flores, president de l'AVV de la Zona Nord

Manuel Flores

Presentació d'Al.legacions al PRI de la Plaça d'Al-Azraq

Des de l’AVV de la Zona Nord volem informar que, el passat divendres 15 de gener de 2021, es va presentar per registre d’entrada de l’Ajuntament d’Alcoi l’escrit d’al·legacions que aquesta associació ha redactat per al Pla de Reforma Interior (PRI) de la Plaça d’Al-Azraq.

Manuel Flores, president de l'AVV de la Zona Nord

Aquestes al·legacions s’han basat en 4 elements:

En primer lloc, la dissonància que, al parer d’aquesta associació, existeix entre la documentació del PRI i els resultats del procés participatiu realitzat als anys 2010-2012. L’element fonamental d’aquesta dissonància es la segregació en 3 peces de l’actuació proposada al PRI quan els resultats del procés participatiu han parlat sempre d’un espai de continuïtat amb usos diversos repartits per tota la peça.

En segon lloc aquest PRI legitima la ubicació de l’edifici dels antics jutjats, que es troba fora d’ordenació segons el PERI de la plaça Al-Azraq contingut al PGOU d’Alcoi 1989 i és un obstacle per a prolongar el passeig peatonal de l’avinguda de la Hispanitat. De la mateixa manera, aquest PRI, deixa sense ordenar tota la zona de la Caserna de la Guardia Civil, cosa que , segons el nostre punt de vista, dificulta una planificació coherent de tot l’espai al deixar fora el que és un límit perimetral de l’actuació.

En tercer lloc creiem que la proposta, avalada per un Estudi d’impacte ambiental, dona excessiu protagonisme al cotxe privat, cosa que desaconsellen tant els Objectius del Desenvolupament Sostenible, con les recomanacions de les Agendes Urbanes 2030. La proposta es basa en una serie de “superilles” que es pretenen de l’estil de les plantejades a Barcelona els darrers anys. Sense tenir en compte que aquestes “superilles” barcelonines estan travessant un període reflexió i avaluació, ens pareix que s’està traslladant, de manera acrítica, un model que no encaixa ni en quan a escala ni en quant a repercussions. De la manera en que aquestes “superilles” es proposen al PRI de la plaça Al-Azraq veiem que el que fan es concentrar els aparcament a punts concrets, la major part aparcaments subterranis, que poden suposar punt de concentració de tràfic i per tant d’accidents, mala qualitat de l’aire, embussaments... De la mateixa manera, l’escala que es proposa, hem de tenir en compte que es proposen un total de 4 “superilles”, no pareix que puga generar cap dels beneficis que s’esperen d’una actuació com aquesta.

Per acabar no entenem que, estan en marxa el nou Pla General Estructural de la ciutat d’Alcoi, es trie fer un PRI modificatiu del PGOU de 1989, que aquest nou Pla General Estructural haurà d’incorporar com planejament assumit, en lloc de definir el destí de la Plaça ja dintre del nou planejament general.

Esperem que aquestes al·legacions siguen tingudes en compte i puguem tenir un pla coherent i participat per a la Plaça d’Al-Azraq.