El tiempo - Tutiempo.net
Alcoi
El temps

Tornen les ajudes per a recuperar el patrimoni artístic privat a Alcoi

Casa Laporta / Ajuntament

Les intervencions de rehabilitació, que presenten una major complexitat i cost elevat, podran ser executades per fases i tindran dret a concórrer a diferents convocatòries.

"Amb aquestes subvencions ajudem a recuperar el patrimoni alcoià, al mateix temps que donem l’oportunitat de conéixer-lo". Són les paraules de la regidora de Patrimoni de l'Ajuntament d'Alcoi, Lorena Zamorano, sobre la finalitat d'aquestes ajudes en règim de concurrència competitiva. La dotació destinada per aquestes ajudes és de 12.000 euros.

Ja s’ha aprovat la quarta convocatòria de les ajudes en règim de concurrència competitiva, destinades a la rehabilitació i adequació d’elements fixes d’ornat amb valor històric i artístic, ubicats en interiors i jardins d’immobles privats, que estiguen catalogats en el PGOU, o incloses al catàleg de béns i espais protegits del PGOU, i ubicats al Conjunt Històric Artístic declarat.

Les intervencions de rehabilitació, que presenten una major complexitat i cost elevat, podran ser executades per fases i tindran dret a concórrer a diferents convocatòries d'aquesta línia de subvencions.

Els propietaris i posseïdors dels espais i elements rehabilitats que resulten beneficiats col·laboraran en les activitats que organitze l’ajuntament per tal de facilitar la visita pública d'aquests, sempre garantint degudament el respecte al dret a la intimitat personal i familiar.

La dotació destinada per aquestes ajudes és de 12.000 euros. Podran ser objecte de subvenció les actuacions el pressupost protegit de les quals supere els 1.000 euros. L'import de l'ajuda a la rehabilitació d'elements serà el 75 % del pressupost protegit amb un màxim de 6.000 euros. El termini per a presentar-se a les ajudes començarà quan siguen publicades al BOP i finalitzarà el 30 de setembre de 2020.

La primera convocatòria va donar una ajuda per un projecte del Circulo Industrial, que se centrava en la restauració del sostre i taulat del Saló Llarg i el Rotonda, així com el repintat dels elements ornamentals del jardí incloent la barana de la font, els bancs i la fusteria exterior. En la segona i tercera convocatòria les ajudes van ser per al Círculo Industrial i per als propietaris de la casa Laporta.


La regidora de Patrimoni Històric, Lorena Zamorano, comenta: "Per les peculiaritats d'aquests treballs d'intervenció sobre element de gran valor històric requereix en molts casos de la intervenció d'artesans i especialistes que comporten un increment del cost de la reparació en molts casos fora de l'abast dels propietaris".