El tiempo - Tutiempo.net
Alcoi
El temps

Article d'opinió de Jaume Brotons, membre del Col-lectiu No+Precarietat Alcoiá-Comtat

Jaume Brotons

Un any de l'ingrés mínim vital

Com sabem es va aprovar el 29 de maig de 2020 una ajuda estatal per a les persones en situació més vulnerable, l'Ingrés Mínim Vital, ajuda de caràcte…

Com sabem es va aprovar el 29 de maig de 2020 una ajuda estatal per a les persones en situació més vulnerable, l'Ingrés Mínim Vital, ajuda de caràcter No Contributiu de la Seguretat Social. Les raons de la seva aprovació eren, -tractar de mitigar la situació d'extrema pobresa i precarietat d'àmplies capes de la població, entre ells adolescents i la infància, sectors de la població injustament colpejats per les diverses crisis econòmiques i ara per la Pandèmia.

Les Ajudes socials per a famílies precàries i per als menors en particular a l'Estat espanyol, disten molt de acostar-se a l'tipus d'ajudes que es donen a l'Europa més avançada, sense anar més lluny la prestació que donava la mateixa Seguretat Social "Prestació de Fill a càrrec "(els antics punts que rebien els nostres pares), estaven fins a l'entrada en vigor de l'Ingrés Mínim Vital, en imports ridículs (341 € anuals per cada menor -28,41 € de mitjana al mes), per a rendes de fins a poc més de 12000 € a la Unitat Familiar, i es va aprovar per part del Govern de Coalició una ampliació d'aquest import per a famílies en situació d'exclusió severa de 588 € anuals (una mitjana de 49 € a l'mes), no hi havia per res, un veritable insult per les famílies precàries.

D'altra banda existia i existeix una diversitat de Rendes Mínimes a cada Comunitat Autònoma, amb requisits, imports i durada diversa, el que va portar al Govern espanyol a aprovar la creació d'l'Ingrés Mínim Vital i amb caràcter compatible amb les Rendes autonòmiques. No obstant això els propis Governs regionals van treure decrets modificant les pròpies Rendes Mínimes Autonòmiques, que en general i com así a la Comunitat Autònoma Valenciana, feien incompatible l'import que es cobrés del nou Ingrés Mínim amb la Renda Valenciana, no el dret a tenir altres ajuts complementàries que dóna la Renda Valenciana que permaneixen, com l'ajuda d'habitatge, la de subministraments o la diferència d'imports si l'Ingrés Mínim és menor.

Que ha passat amb el Ingrés Mínim Vital al llarg d'aquest any. Doncs ho hem vist, tenía com a objectiu arribar a prop de un milló d'unitats familiars (3,5 milions de beneficiaris) abans de finalitzar 2020, i va arribar a només 165.000 families i unes 400.000 persones en aquesta data.

Ha sortit el IMV ple d'imperfeccions, la mes greu ha estat el tenir en compte, no la situació que es donava en 2020 amb la Pandèmia i tantes persones quedant-se sense feina i moltes que treballaven en B i sense tenir mobilitat perdent els seus ingressos i fea que moltes famílies havien canviat a pitjor durant l'any pasat i mentres a l’hora de resoldre els expedients de l'IMV, es tenien en compte els ingressos de 2019 a l'creuar les dades amb Hisenda que eren situacions diferents - la majoria al 2019 estava treballant i tenien ingressos- i aixó ha provocat la denegació de moltes sol·licituds. Una altra era el exigir a les persones que vivien soles el demostrar que ho feien de forma independent durant tres anys (la majoria joves) que fea que els excloïa d'accedir a aquest ajut. També el fet que persones que no tenien cap grau de consanguinitat i vivien sota el mateix sostre - coneguts, amics, familiars llunyans, que els deixaven estar vivint a casa seva per no deixar-los literalment al carrer, davant la falta d'habitatges i el no tenir ingresos, quedaben excluits.

 S'han anat modificant les exigències per fer que arribi el IMV a mes persones, així i tot es deneguen moltíssims expedients (el 70 % de les solicituts) i es donen quantitats que no correspondrien tenint en compte els ingressos reals de l'any 2020, any de la pandèmia i amb molta més Precarietat i no com sa fet en els ingresos de 2019. També s'estan sobrepassant els terminis per a la seva resolució del IMV, que és de 6 mesos, trigant en alguns casos més de deu mesos davant la necessitat de tantes famílies precàries.

Tot això necessita d'ajudar a moltes persones perquè puguin reclamar, i que el tornin a demanar el IMV ia exigir el cobrament d'aquesta ajuda tan necessària per a tanta gent. Des del nostre Col·lectiu No+ Precarietat Alcoiá-Comtat, seguirem ajudant a la gent en precarietat en aquest cas i en altres per millorar la seva qualitat de vida, davant de tanta desigualtat en els temps que vivim.