El tiempo - Tutiempo.net
Alcoi
El temps

Un nou centre de residus per a tractar aparells elèctrics i mobles, i també nous ecoparcs mòbils i fixes per a les Comarques

El pleno del consorci

Per a costejar els prop d'11 milions que sumen aquesta importantíssima inversió, el consorci acudirà a línies de finançament de la Unió Europea.

El consorci de residus al que pertanyen els municipis de l'Alcoià, El Comtat i alguns pobles de L'Alacantí acaba d'aprovar la posada en marxa de dos projectes de gestió concebuts per a la millora de la recollida de residus, la conscienciació ciutadana i el manteniment i ampliació de les infraestructures destinades a aquest servei públic. En concret, es construirà un centre de recepció de residus voluminosos i es renovaran i ens faran nous ecoparcs; tant mòbils com ara fixes.

El primer projecte aprovat és la instal·lació d'un centre de recepció de residus voluminosos (que admeta residus com a aparells tècnics/electrònics, mobles o matalassos) i en segon lloc, un pla per a construir nous ecoparcs i també per a renovar els existents que així ho requerisquen.

Aquests dos projectes ja comptaven amb el vistiplau –per unanimitat- de la Comissió tècnica del Consorci en la qual participa personal de la Diputació d'Alacant, de la Generalitat i una representació dels Ajuntaments.

Aquests projectes suposen un aval de gestió per al Consorci en la finalitat d'obtindre finançament europeu que es destinarà, evidentment, a l'obtenció de recursos per a la recollida i tractament de residus.

Ecoparcs fixos i mòbils
 
El pla preveu tant la creació de nous com la renovació d'ecoparcs fixos. La xarxa d'ecoparcs fixos comptarà amb 14 infrestructures situades a Alcoi, Sant Vicent del Raspeig, Mutxamel, Ibi, Sant Joan d'Alacant, Muro d'Alcoi, Cocentaina, Xixona, Agost, Busot, Benilloba, Beniarrés, Tibi i la Torre de les Maçanes.
 
Per a això serà necessària la col·laboració dels municipis, que hauran de cedir el terreny on se situaren.  El projecte de gestió de la xarxa d'ecoparcs del Pla zonal de residus 7A2, deixarà al 98,5% de la població dins de l'àrea d'influència de 5 km d'una instal·lació fixa. Es prioritzarà el servei d'ecoparcs mòbils als municipis de menor grandària que es troben fora d'aquesta àrea d'influència.

6 ecoparcs mòbils 

El pla preveu, a més dels fixos, la creació d'una xarxa formada per 6 ecoparcs mòbils, oferint cadascuna d'ells una ruta de 48 hores setmanals. A més, el servei anirà acompanyat per 4 equips complementaris per a residus voluminosos, per a ampliar els tipus de residus que es puguen recollir.
 
Es estableix un període transitori d'una durada de dos anys fins a la posada en marxa de la solució definitiva de la xarxa d'ecoparcs, un període en el qual ja estarà en funcionament el servei complet d'ecoparcs mòbils, utilitzant els fixos ja existents però renovats com a bases logístiques.
 
 
Centre de recepció de residus elèctrics i mobles
 
El segon projecte de gestió aprovat per la comissió tècnica és el del desenvolupament de les instal·lacions i la gestió del servei d'un centre de classificació i tractament de residus voluminosos. El seu objectiu principal és l'adequada implantació de sistemes de gestió de residus sòlids urbans
 
El centre és una instal·lació industrial pensada per a classificar residus RAEE (d'aparells tècnics i electrònics) i voluminosos com a mobles, matalassos, etc. Aqueixos residus es classificaran en les instal·lacions, determinant si és possible destinar-los a la reutilització, d'acord amb la jerarquia europea de gestió dels residus.
 
La ubicació d'aquest centre està per determinar, encara que el projecte planteja com a criteris per a la seua elecció la suma ponderada dels temps de viatge en funció de la població de cada municipi fins al nou centre. També és criteri prioritari que el lloc siga apte segons les premisses establides pel Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana per a instal·lacions de valorització i eliminació
 
Generació d'ocupació

Aquests dos projectes de gestió repercutiran positivament en la generació de llocs de treball en l'àrea d'influència del Consorci. La millora de la xarxa d'ecoparcs ocuparà a 22 persones en els fixos (operaris, personal manteniment/jardineria, inspector de zona i encarregat) i 15 persones treballadores a temps complet per al servei d'ecoparcs mòbils (inclou tant operaris com conductors dels caps tractors).
 
En el Projecte de gestió del centre de voluminosos estan previstos tres llocs de treball a temps complet (operaris) i fins a quatre llocs a temps parcial (personal manteniment/jardineria, inspector de zona i encarregat).
 
Diners
 
Els projectes de gestió inclouen els avantprojectes amb la valoració econòmica preliminar de les inversions necessàries, que serveixen de base per a la licitació pública competitiva.

Es destinarà un total de 5,2 milions per al centre de voluminosos , 3,5 per a ecoparcs fixos i 2,2 milions per a ecoparcs mòbils.

Per a costejar els prop d'11 milions que sumen aquesta importantíssima inversió, el consorci acudirà a línies de finançament de la Unió Europea.
 

MIllores des de 2015

Aquesta inversió s'uneix a les de 4 milions d'euros invertits directament en la millora de serveis per als ciutadans i també en la planta de Pedra Negra des de 2015. En concret, la Planta ha millorat el seu rendiment i els seus estàndards de reciclatge i transformació de residus amb l'adquisició d'una màquina trituradora, una nova línia de poda, una altra de compostatge, o la millora en la línia de triatge de plàstic. Es disposa des de fa un any, d'un ecoparc mòbil que ja recorre tots els municipis del Consorci.