El tiempo - Tutiempo.net
Alcoi
El temps

Els edificis d’Alcoi tindran una placa identificativa després de superar la Inspecció Tècnica

La realització de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEE) serà obligatòria quan l'edifici o construcció tinga una antiguitat superior a 50 anys o quan els propietaris dels edificis pretenguen acollir-se a ajudes públiques

Com també succeïx amb els vehicles i la ITV, els edificis d’Alcoi també tindran clar quan passar la pròxima inspecció Tècnica. Tindran una placa identificativa ben visible. Aquest és un dels principals canvis en la millora de l’Ordenança. L’Ajuntament reconeix que molts propietaris desconeixien quan passar la pròxima ITE.

La realització de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEE) serà obligatòria quan l'edifici o construcció tinga una antiguitat superior a 50 anys o quan els propietaris dels edificis pretenguen acollir-se a ajudes públiques amb l'objectiu d'escometre obres de conservació, accessibilitat universal o eficiència energètica. Cal superar-la cada 10 anys quan es done un dels casos anteriors.

La nova ordenança ja s’ha publicat al BOP i s’adapta a la normativa autonòmica. La Inspecció Tècnica d'Edificis consisteix en una inspecció periòdica i obligatòria dels edificis i construccions realitzada per tècnic competent, dirigida a determinar l'estat de conservació dels mateixos i verificar el compliment dels estàndards imposats per la normativa urbanística i de règim del sòl.


Registre Municipal de Solars i Edificis a Rehabilitar


Una altra novetat que recull aquesta Ordenança és la regulació del Registre Municipal de Solars i Edificis a Rehabilitar, establint-se a més els criteris de prioritat en el foment de l'edificació. Açò permetrà, segons l'Ajuntament, que, sobre la base de l'interés general, s'emparen actuacions d'edificació o rehabilitació forçosa a instàncies de tercers davant la inactivitat dels propietaris, mitigat així la seua deterioració, amb la finalitat d'evitar l'especulació i la degradació del patrimoni local.


“Amb aquesta innovadora facultat recollida en la legislació urbanística, l'administració local pretén incidir en la regeneració urbana de determinades zones molt afectades com el centre de la ciutat, on els solars i edificis sense cap manteniment estan afectant i enlletgint molt seriosament la imatge d'un entorn singular declarat Conjunt Històric-Artístic”, assenyala la regidora d'Urbanisme, Lorena Zamorano.