El tiempo - Tutiempo.net
Alcoi
El temps

Publicat el reglament del futur Observatori de l'Habitatge d'Alcoi

El reglament s'ha publicat en el BOP aquest 12 de juny i estarà 30 dies en exposició pública abans de la seua aprovació final.

La vicepresidència serà per a un representant del moviment ciutadà, i als plenaris podrà assistir qualsevol persona "amb veu però sense vot".

Es preveu la creació de tres laboratoris. Un primer que avalue estat, antiguitat i ús dels habitatges a la ciutat; un segon on s'estudie la perspectiva social, on s'inclou la segregació urbana o l'ocupació il·legal; i un últim per buscar subvencions a noves tendències com les vivendes intergeneracionals. A més d'anàlisi, l'Observatori preveu la possible participació ciutadana i la difusió d'informació.

Es diu OMHA, Observatori Municipal de l'Habitatge de l'Ajuntament d'Alcoi, i ja compta amb un primer reglament que s'acaba de publicar al Butlletí Oficial de la Província. En el reglament s'estableixen les dos funcions bàsiques de l'observatori que són, en aquest ordre, facilitar la participació i transferència de la informació amb la ciutadania; i després, analitzar i diagnosticar la situació de l'habitatge de la ciutat.

El reglament publicat estableix la creació de tres laboratoris concrets. El primer avaluarà la situació del pac d'habitatges, potser una qüestió que urgeix, donats els últims enfonsaments d'edificis a la ciutat. Aquest laboratori arreplegarà informació sobre "el seu estat, la seua titularitat, el seu ús, la seua antiguitat i les necessitats per adequar-lo a la necessitat del moment", amb les premisses de rehabilitació i regeneració.

El segon laboratori preveu una perspectiva social, on es vigilarà la demanda i les necessitats dels demandants. Ací s'estudiaran conceptes clau com l'envelliment de la població, la segregació urbana, o les ocupacions il·legals. I el tercer i últim laboratori, sota el nom d'Innovació Social, estarà pendent de les subvencions possibles i les noves tendències per intentar aplicar-les a la ciutat, com "cohousing, vivendes intergeneracionals o l'habitatge primer".

El plenari de l'OMHA es reunirà almenys una vegada al trimestre i ha de fer informes anuals per valorar el compliment o incompliment de les mesures proposades. El president de l'Observatori és l'alcalde o la persona que designe, i la vicepresidència serà, "necessàriament", per a un representant del moviment ciutadà. La resta del plenari estarà format per representants polítics, veïnals, d'empreses de la construcció, d'ONGs com Creu Roja, membres dels col·legis d'arquitectes i advocats, d'institucions públiques relacionades com l'institut Valencià de l'Edificació o l'Entitat Valenciana d'Habitatge; i tècnics municipals de diferents departaments com habitatge, urbanisme o policia local. També podrà assistir als plenaris qualsevol persona que ho vulga, amb veu però sense vot. La vigència de l'observatori és indefinida i la seua extinció està sotmesa a un acord plenari amb una majoria de dos terços.

Des de Podem Alcoi s'han mostrat molt satisfets per la publicació d'aquest reglament inicial, ja que recorden que la iniciativa naix a una proposta seua en juliol del 2019, i, de fet, el portaveu de Podem Cristian Santiago és el coordinador del procés de creació de l'observatori. Cristian Santiago explica que el treball per a crear l'Observatori s'ha vist afectat per la crisi sanitària, i vol "agrair a totes les persones que han dedicat el seu temps i bon fer perquè aquesta situació no fora un obstacle i es poguera avançar en la creació definitiva de l'observatori". Assegura també que en tot el procés s'ha treballat "de forma conjunta i participada" amb tots els partits de la corporació i diferents agents socials implicats.